KURSER – LEDELSESSYSTEMER

Lær om kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 - tag en 1-dags workshop! Lær om de vigtigste krav, og find ud af hvordan I samtidig kan forbedre jeres ledelsessystem.

Udarbejd en plan for, hvordan I opfylder kravene i ISO 45001:2018 f.eks. ved at opgradere fra OHSAS 18001 - tag en 1-dags workshop! Lær om de vigtigste nye krav, og find ud af hvordan I samtidig kan forbedre jeres ledelsessystem.

Ideen med et strategisk ledelsessystem er at sætte fokus på, om "vi gør de rigtige ting - rigtigt" i forhold til virksomhedens strategi og dermed kobler indsatsen (processerne) med virksomhedens mål og opnåede resultater. Dermed giver systemet større sikkerhed for implementering og opfyldelse af virksomhedens strategi og mål. Deltag på vores gratis gå-hjem møde og få inspiration til udvikling af jeres ledelsessystem.

Få afholdt et kursus hos jer vedr. kvalitet og få større viden og bevidsthed. Vi tilbyder at sammensætte målrettede kvalitetskurser til jer, så de præcist rammer jeres behov og ønsker, uanset om I ønsker mere viden om ISO 9001, TQM, kvalitetsværktøjer, strategiske kvalitetssystemer m.m.

Få større viden og bevidsthed om miljøledelse - lad os afholde et kursus hos jer. Vi tilbyder at sammensætte målrettede miljøledelseskurser, så de præcist rammer jeres behov og ønsker, uanset om I ønsker mere viden om ISO 14001, myndighedskrav, værktøjer, miljøledelsessystemer m.m.

Få større viden og bevidsthed om arbejdsmiljøledelse - lad os afholde et kursus. Vi tilbyder at sammensætte målrettede arbejdsmiljøledelseskurser, så de præcist rammer jeres behov og ønsker, uanset om I ønsker mere viden om den nye ISO 45001, relevante myndighedskrav, værktøjer, arbejdsmiljøledelsessystemer m.m.

Få større viden og bevidsthed om energiledelse - lad os afholde et kursus hos jer. Vi tilbyder at sammensætte målrettede energiledelseskurser, så de præcist rammer jeres behov og ønsker, uanset om I ønsker mere viden om ISO 50001, myndighedskrav, værktøjer, energiledelsessystemer m.m.

Gør jeres audits mere værdiskabende ved at sætte fokus på "den gode samtale" - tag et 2-3 dags kursus hos jer. Få mere værdi ud af jeres interne audit og identificer forbedringsmuligheder, så I får mere værdi ud af de ressourcer, I allerede anvender.

Opkvalificer jeres medarbejderes kompetencer inden for styring af afvigelser og forbedringer (systematisk problemløsning), så de kvalificeret kan deltage i behandling af afvigelser og udførelse af forbedringer - tag en 1-dags workshop!

Kig på forbedringsmuligheder i jeres eksisterende ledelsessystem og læg en plan for, hvordan I kan forbedre systemet - tag en 1-dags workshop. På workshoppen afdækker vi jeres behov, mål og ønsker til ledelsessystemet og sætter fokus på konkrete indsatsområder.

Få mere strategisk værdi ud af jeres ledelsessystem - tag en 1-dags workshop. Få inspiration til hvordan I kan øge værdien af jeres indsat og resultater med ledelsessystemet ved at ”hæve overliggeren”, så jeres system ikke alene opfylder krav i de valgte standarder, men endnu vigtigere understøtter opfyldelsen af jeres strategiske mål.

Klæd jeres auditorer på til at forstå og håndtere kravene i ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 - tag en ½-dags workshop. ISO-kravene omfatter en række forhold, der har betydning for måden at auditere på og for de områder, der skal auditeres - og kræver dermed nye kompetencer af jeres auditorer for at jeres interne audit opfylder ISO-kravene og giver værdi.

Få viden og inspiration ved at deltage i fælles vækstgruppeforløb for en række virksomheder, der har samme mål f.eks. inden for kvalitet, miljø og bæredygtighed. Vækstgruppeforløb er typisk for 6 - 16 virksomheder, og der opnås god synergi mellem deltagerne, så deres indsats og løsninger bliver bedre.