KURSER – CIRKULÆR ØKONOMI

Kom med denne workshop godt i gang med at få udarbejdet jeres første klimaregnskab, der opfylder den international GHP-protokol (scope 1, 2 og 3) og dermed giver jer et kvalificeret grundlag for jeres bæredygtige udvikling. Klimakompasset kan desuden anvendes til den kommende ESG-rapportering og til besvarelse af kundespørgsmål om jeres CO2-aftryk.

Udarbejdelse af en ESG-rapport får stadig større strategisk og forretningsmæssig betydning bl.a. grundet nye EU-krav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vi tilbyder en workshop om ESG i praksis, hvor vi kommer omkring EU-kravene og forklarer de mange nye begreber. Samtidig arbejder vi med opgaver relateret til jeres virksomhed, så I efter workshoppen er klar til at arbejde videre med ESG-rapportering i praksis.

Mange virksomheder oplever stigende krav og forventninger fra kunder og EU om at arbejde med grøn omstilling og ESG i praksis. Vi tilbyder kompetenceudvikling om grøn omstilling og ESG i praksis, hvor vi i øjenhøjde forklarer de mange nye begreber og værktøjer, og samtidig arbejder med opgaver relateret til jeres virksomhed, så kompetenceudviklingen kan understøtte jeres grønne omstilling i praksis.

Mange virksomheder oplever stigende krav og forventninger fra kunder om at komme i gang med grøn omstilling. Vi tilbyder et 3-dags kompetenceudviklingsforløb, hvor vi introducerer og arbejder konkret med cirkulær økonomi, klimaregnskaber, udviklingsplaner, grønne forretningsmodeller, FN's verdensmål mm i praksis, og hvor I gennem opgaver får opbygget egne kompetencer og samtidig kommer i gang med grøn omstilling af jeres virksomhed.

Få viden om FN's 17 verdensmål, hvilke mål der er relevante for jer, og hvordan målene kan skabe værdi for jer. Prøv vores vores interne ½-1 dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og relevante medarbejdere arbejder konkret med at gennemgå og vurdere, hvordan I som virksomhed kan opnå nogle strategiske og forretningsmæssige fordele af at arbejde med FN's 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

Kom godt i gang med jeres bæredygtige udvikling. Prøv vores vores interne 1-dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og relevante medarbejdere arbejder konkret med cirkulær økonomi, herunder ideer til jeres fremtidige indsats, så I kommer i gang med at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge, herunder hurtigt høster evt. lavthængende frugter.

Få gennemført en række konkrete forbedringer ved at få medarbejderne mere på banen og skab en medarbejderdreven forbedringskultur - tag et 2-3 dags kursusforløb og klæd jeres medarbejdere på til at løse konkrete problemstillinger, som de oplever i hverdagen.

Få inspiration og fastlæg konkrete planer for, hvordan I vil arbejde systematisk med Cooperate Social Responsibility - tag en 1-dags workshop om CSR og de forretningsmæssige muligheder.