KURSER – ESG OG CIRKULÆR ØKONOMI

I jan. 2024 har EFRAG på vegne af EU Kommissionen publiceret første udkast til den nye, frivillige ESG-standard for SMV'er, som forventes at blive rettesnoren for kvalificerede ESG-rapporter fra SMV'er i fremtiden.

På vores workshop får I en god introduktion til standardens krav og arbejder i praksis med at omsætte kravene til jeres virksomhed, så I får et kvalificeret afsæt for jeres ESG-arbejde. Kom I gang nu, før I bliver presset til det af jeres kunder, banker eller andre forretningsforbindelser. Samtidig kan I signalere overfor jeres interessenter, at I tager jeres samfundsansvar alvorligt.

Et klimaregnskab er et godt udgangspunkt for at komme i gang med ESG og jeres videre bæredygtige udvikling, herunder kunne besvare kundespørgsmål om jeres CO2-aftryk.

Deltag på vores workshop og få et godt grundlag for at få udarbejdet jeres første eller et forbedret klimaregnskab, der opfylder den international GHP-protokol (med scope 1, 2 og 3).

ESG i praksis (1½ - 3-dags workshopforløb) 

ESG får stadig større strategisk og forretningsmæssig betydning. Det skyldes bl.a. EU-krav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som stiller krav om, at alle større virksomheder og børsnoterede SMV’er skal udarbejde en ESG-rapport fra 2024 eller senere. Selv om SMV-virksomheder endnu ikke er omfattet af kravene, bør I kende til CSRD og de tilhørende standarder i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) samt ikke mindst den nye frivillige ESG-standard for SMV'er, så I kan arbejde videre med at udvikle jeres ESG-indsats og dermed opfylde kundekrav/forventninger og opnå nogle konkurrencemæssige fordele.

Udarbejdelse af en ESG-rapport får stadig større strategisk og forretningsmæssig betydning bl.a. grundet nye EU-krav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vi tilbyder en workshop om ESG i praksis, hvor vi kommer omkring EU-kravene og forklarer de mange nye begreber. Samtidig arbejder vi med opgaver relateret til jeres virksomhed, så I efter workshoppen er klar til at arbejde videre med ESG-rapportering i praksis.

Mange virksomheder oplever stigende krav og forventninger fra kunder og EU om at arbejde med grøn omstilling og ESG i praksis. Vi tilbyder kompetenceudvikling om grøn omstilling og ESG i praksis, hvor vi i øjenhøjde forklarer de mange nye begreber og værktøjer, og samtidig arbejder med opgaver relateret til jeres virksomhed, så kompetenceudviklingen kan understøtte jeres grønne omstilling i praksis.

Mange virksomheder oplever stigende krav og forventninger fra kunder om at komme i gang med grøn omstilling. Vi tilbyder et 3-dags kompetenceudviklingsforløb, hvor vi introducerer og arbejder konkret med cirkulær økonomi, klimaregnskaber, udviklingsplaner, grønne forretningsmodeller, FN's verdensmål mm i praksis, og hvor I gennem opgaver får opbygget egne kompetencer og samtidig kommer i gang med grøn omstilling af jeres virksomhed.

Få viden om FN's 17 verdensmål, hvilke mål der er relevante for jer, og hvordan målene kan skabe værdi for jer. Prøv vores vores interne ½-1 dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og relevante medarbejdere arbejder konkret med at gennemgå og vurdere, hvordan I som virksomhed kan opnå nogle strategiske og forretningsmæssige fordele af at arbejde med FN's 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

Kom godt i gang med jeres bæredygtige udvikling. Prøv vores vores interne 1-dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og relevante medarbejdere arbejder konkret med cirkulær økonomi, herunder ideer til jeres fremtidige indsats, så I kommer i gang med at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge, herunder hurtigt høster evt. lavthængende frugter.

Få gennemført en række konkrete forbedringer ved at få medarbejderne mere på banen og skab en medarbejderdreven forbedringskultur - tag et 2-3 dags kursusforløb og klæd jeres medarbejdere på til at løse konkrete problemstillinger, som de oplever i hverdagen.

Få inspiration og fastlæg konkrete planer for, hvordan I vil arbejde systematisk med Cooperate Social Responsibility - tag en 1-dags workshop om CSR og de forretningsmæssige muligheder.