Styropack A/S

Styropack A/S

Vi havde sidste år behov for hurtig hjælp til at udvikle et sikkerhedskvalitetssystem (SKS), da Sikkerhedsstyrelsen var kommet med nye krav til virksomheder, der selv udfører autorisationskrævende elarbejde.

Endvidere skulle vi opgradere vores arbejdsmiljø­ledelsessystem til OHSAS 18001:2008.

Vi fik kontakt med Milestone Pro, som foreslog, at vi i første omgang udbyggede vores arbejdsmiljø­ledelses­system med SKS til et integreret arbejdsmiljø- og SKS-system. Dette valgte vi at gøre. Efterfølgende kan vi så videreudvikle systemet til et strategisk ledelsessystem, der også omfatter kvalitetsledelse.

Milestone Pro har været en god støtte i at få opdateret arbejdsmiljødelen og få opbygget et meget enkelt og ubureaukratisk SKS-system, hvilket især vores vedligeholdelses­afdeling er glad for.

Alle projektmål blev nået inden for tidsrammerne og til vores fulde tilfredshed.


Bruno Ringgaard - Produktionschef, Styropack A/S
www.styropack.dk