Forretningsudvikling

Udvikle eller forny jeres strategi og få nye tanker og vitalitet i virksomhedens udvikling. Deltag i vores strategiforløb, der udvikler og sammenkæder jeres mission, vision, strategier og strategiske mål med de indsatsområder og handlings­planer, som sikrer opfyldelse af jeres visioner og mål.

Udvikle nye forretningskoncepter som kan være med til at gøre jer til en vigtigere og mere strategisk partner for jeres kunder f.eks. ved at tilbyde kunderne konkurrencedygtige totalløsninger (one-stop shopping). Få støtte til at tilpasse eller forøge virksomhedens produktportefølje, så I øger markedspotentialet for virksomhedens ydelser.

Forøg jeres omsætning og indtjening, f.eks. gennem en fordobling på 5 år ved at anvende jeres salgs- og udviklingsmæssige ressourcer optimalt! Prioriter topkunderne og fokuser indsatsen på at finde, bearbejde, sælge til og fastholde de eksisterende eller nye topkunder, der skal sikre virksomhedens vækst!

Få bedre styring af den indsats, der skal til for at opnå jeres strategiske mål. Indfør en bedre strategisk målstyring med fokus på indsatsmål for de områder, I ønsker at forbedre og få større sikkerhed for, at I opfylder jeres strategiske mål. Hent f.eks. inspiration fra Balanced Scorecard, hvor der fastlægges en værdiskabelsesmodel og relevante KPI’er for både jeres indsats og resultater.

Forbedre jeres forretningsprocesser, herunder især jeres kerneprocesser inden for salg, udvikling og produktfrembringelse, der skaber værdi for kunderne. Det er derfor afgørende, at I løbende udvikler processerne, så I forøger kundeværdi og effektivitet i jeres processer. Best Practise, World Class Manufacturing og andre koncepter bygger på, at I løbende arbejder med procesforbedringer for perfektion.

Forbedre jeres effektivitet, kundefokus og medarbejdertilfredshed ved at indføre tavler og tavlemøder. Skabe et godt dialogforum og engager jeres medarbejdere i at opfylde jeres mål, gøre status på opgaver, identificere problemer og gennemføre forbedringer.

Mangler i ressourcer eller kompetencer til jeres projekt? Har I brug for en erfaren projektleder, så hyr os som interim projektleder og gør brug af vore mangeårige erfaringer med projektledelse fra utallige projekter i private og offentlige virksomheder.