Referencer – Ledelsessystemer

(Tryk på overskriften for at læse referencen)

LS Net – Nyt ledelsessystem og ny grøn forretningsmodel

Vi kan varmt anbefale Milestone Pro til andre, der ønsker at udvikle et ledelsessystem eller en grøn forretningsmodel. Vores konsulent har med sikker hånd og god inspiration hjulpet os med at opbygge vores nye kvalitets- og miljøsystem med fokus på enkelthed og brugervenlighed, som vi ønskede det, og samtidig bidraget positivt til udvikling af vores nye, grønne forretningsmodel. Gennem projektet fik vi bl.a. synliggjort afvigelser, og dem brugt til læring, så der nu næsten aldrig sker afvigelser.

.

Milestone Pro blev konsulent på vores kvalitets- og miljøprojekt og har hjulpet med at planlægge, organisere og udføre projektet, så KM-systemet kunne certificeres og samtidig opfylde vores mål, krav og ønsker til systemet. Det har været en spændende og krævende proces, men vi er meget glade for vores nye system, og at vi har fået opfyldt vores projektmål. Det skyldes ikke mindst konsulentens professionelle indsats og store forståelse for netop vores behov og ønsker om et brugervenligt, procesorienteret og værdiskabende ledelsessystem.

 

Flow.Vision A/S – Certificering efter ISO 9001

Vi valgte at igangsætte et kvalitetsprojekt med Milestone Pro A/S som konsulenter, fordi de havde en god tilgang til at kombinere kvalitets- og forretningsudvikling, forstod vigtigheden af medarbejderinvolvering og fordi der var en god personlig kemi. Vi har været glade for den rådgivningen, som har ført til, at vi på kun lidt over ½ år har kunnet opbygge, indføre, auditere og få certificeret vores nye kvalitetssystem og endda fået stor ros fra DnV, der slet ingen afvigelser fandt ved certificeringsaudit.

 

Vi havde en ejerstrategi, hvor vi ville arbejde med miljøledelse. Samtidig ønskede vi at udvikle organisationen, så der kom mere samarbejde, videndeling og fælles processer på tværs af organisationen. Vi fik kontakt til Milestone Pro ApS, som foreslog, at vi gennemførte en indledende analyse og herefter besluttede vi at udvikle og indføre et integreret ledelsessystem, som vi kalder MEAD. Systemet omfatter Miljø, Energi, Arbejdsmiljø og DDS og opfylder 4 standarder; ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 14001 og ISO 50001.

 

Gabriel A/S – Strategisk ledelsessystem

Vi har siden 1988 anvendt vor konsulent fra Milestone Pro som huskonsulent, – først til kvalitetsudvikling og -certificering og senere kom miljøledelse med. I de senere år har vi især anvendt Milestone Pro som led i vores strategiske arbejde med at indføre et strategisk ledelsessystem, forbedre vore forretningsprocesser samt udvikle vore kompetencer. Vi har altid oplevet kvalificeret sparring og gode bidrag i forbindelse med den løbende udvikling af vores virksomhed.

 

Styropack A/S – Miljøledelse og SKS

Vi havde behov for hurtig hjælp til at udvikle et sikkerhedskvalitetssystem (SKS) og skulle endvidere opgradere vores arbejdsmiljø­system. Vi fik kontakt med Milestone Pro, som foreslog, at vi i første omgang udbyggede vores arbejdsmiljø­system med SKS til et integreret arbejdsmiljø- og SKS-system. Dette valgte vi at gøre. Efterfølgende kan vi så videreudvikle systemet til et strategisk ledelsessystem, der også omfatter kvalitetsledelse. Milestone Pro har været en god støtte i at få opbygget et meget enkelt og ubureaukratisk SKS-system.

 

Densit ApS – Strategisk ledelsessystem

For et par år siden havde vi behov for sparring til vores videre udvikling. Vi valgte Milestone Pro, fordi der var tale om et mindre konsulentfirma, hvor en af partnerne selv påtog sig opgaven, og hvor vi havde tillid til, at det blev vores eget projekt med stort ejerskab og ikke et ”konsulentprojekt”. Vi fik kvalificeret hjælp til at udvikle og indføre en ny topkundestrategi, udvikle vore kerneprocesser, recertificere til ISO 9001 samt til at indføre et nyt strategisk ledelsessystem efter Balanced Scorecard. Processen har givet os ny vitalitet, og bl.a. gjort os mere kundefokuserede, medført en højere kvalitet, et bedre samarbejde samt ikke mindst større forandringsparathed blandt medarbejderne.

 

PSC A/S – Strategisk ledelsessystem og ISO 9001-certificering

Vi havde for et par år siden behov for at forbedre vor kvalitet og skabe bedre samspil mellem vores afdelinger. Samtidig pressede nogle af kunderne på for at vi skulle opnå en ISO 9001-certificering. Vi fik anbefalet konsulent Anders Haahr fra Milestone. I stedet for et traditionelt kvalitetssystem foreslog han at indføre et strategisk ledelsessystem, som udover at opfylde kravene i ISO 9001, understøttede vores strategi og mål. Det synes vi lød som en spændende idé, så vi har som led heri udviklet en strategisk procesmodel, kortlagt og forbedret vore kerneprocesser, dokumenteret vore processer samt forbedret vor målstyring med nye KPI’er.

 

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø – Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøsystem

Det blev i 2009 besluttet, at Teknik og Miljø i Aarhus Kommune skulle miljøcertificeres inden udgangen af 2010, og at hele kommunen skulle arbejdsmiljøcertificeres. Samtidig har Aarhus Kommune et overordnet mål om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2030, så vi ønskede også at indføre energiledelse. Vi valgte at samarbejde med Milestone Pro om at udvikle og iværksætte et integreret fælles miljø-, energi- og arbejds­miljø­system (kaldet ”MEA-system”). Vi har fået kompetent støtte fra Milestone Pro og er godt tilfredse med den professionelle sparring, vi har oplevet fra Milestone Pros side.

 

Schroll – Enkelt kvalitetssystem og ISO 9000-certificering

Vi blev kvalitetscertificerede i 1989, som en af de første virksomheder i Danmark. Vort kvalitetssystem fyldte kun 12 sider excl. instruktioner og blanketter, da vi altid har lagt vægt på at have et enkelt og brugervenligt kvalitetssystem. Vi fik god hjælp af Milestone Pro til at udvikle og indføre vores daværende kvalitetssystem. Vi har siden valgt også at bruge vor konsulent til opfølgning og udvikling af vores kvalitetssystem, herunder intern audit, og ledelsens evaluering. Vi vil gerne anbefale Milestone Pro til andre virksomheder, som ønsker at indføre et simpelt kvalitetssystem, og få hjælp til drift og udvikling af dette.