ISO 9001 og ISO 14001 for auditorer

ISO 9001 og ISO 14001 for auditorer

Vi tilbyder en 1/2-dags intern workshop for virksomheder, der ønsker at opkvalificere deres auditorer og hvor vi præsenterer kravene i ISO 9001 og ISO 14001 for diskussion og fastlæggelse af, hvordan jeres auditorer skal auditere ISO-kravene, så I opfylder dem og får mest mulig værdi ud af jeres audit.

Baggrund

Der udkom nye udgaver af de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001 i sept. 2015.

De nye ISO-krav omfatter en række forhold, der har betydning for måden at auditere på og for de områder, I skal auditere. De vigtigste ændringer i forhold til audit er bl.a.:

  • Virksomhedens rammer, vilkår og interessenter skal identificeres og håndteres
  • Der er øgede krav til lederskab, herunder at virksomhedens forretningsprocesser, strategi og ledelsessystem skal hænge sammen, så de peger i samme retning
  • Organisationens risici og muligheder skal fastlægges - og relevante aktions iværksættes
  • Der er ikke længere krav om dokumenterede procedurer, så i princippet kan en virksomhed droppe dokumentation i form af procesbeskrivelser, procedurer, håndbøger m.m., så længe der er styr på området

Audit af disse ændrede krav stiller bl.a. øgede krav til auditorernes forståelse af virksomhedens strategi og forretningsmodeller, kendskab til risikostyring og interessentanalyser samt evnen til hurtigt at forstå processerne under audit i den udstrækning, der helt eller delvist mangler dokumentation for processerne.

Formål

Introducere kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 (eller kun én af standarderne efter jeres valg) med fokus på nye krav, der har væsentlig betydning for auditorer.

Workshoppen giver således viden om de vigtigste ændringer og et kvalificeret grundlag for at diskutere og fastlægge forbedringer i jeres måde at planlægge og udføre audit på samt I auditorerne kompetencer.

Indhold

Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

  • Introduktion til ISO 9001 og/eller ISO 14001
  • Opgave – hvordan påvirker disse ændringer vores nuværende audits?
  • Hvilke krav stiller de nye ISO-krav til auditorernes kompetencer
  • Opgave – hvordan udvikler vi auditmetoder og kompetencer for opfyldelse af de nye krav?

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk