Workshop – Styring af afvigelser og forbedringer (systematisk problemløsning)

Workshop - styring af afvigelser og forbedringer (systematisk problemløsning)

Vi tilbyder en 1-dags intern workshop for virksomheder, der ønsker at opkvalificere deres medarbejderes kompetencer inden for styring af afvigelser og forbedringer (systematisk problemløsning) og dermed kvalificeret kan deltage i behandling af afvigelser og udførelse af forbedringer (ofte kaldet ”korrigerende handlinger”).

Baggrund

Mange virksomheder oplever, at når der opstår afvigelser f.eks. afvigende produkter, er der udfordringer med at få beskrevet afvigelsen faktuelt, lige som afvigelsen typisk blot udbedres, uden at der aktivt tages stilling til, hvordan en tilsvarende afvigelse kan undgås en anden gang ved at iværksætte og udføre forbedringer (korrigerende handlinger).

Det er en meget vigtig indsats, da den fører til færre fejl og dermed lavere fejlomkostninger, lige som indsatsen er et krav f.eks. i ISO 9001. I ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 kræves tillige, at man fjerner årsagen til afvigelsen, så den ikke kan opstå igen samme eller et andet sted. Der skal således være videndeling på tværs af organisationen om afvigelser og forbedringer, - det er en udfordring, da denne viden ofte alene ligger i hver enkel afdeling.

En årsagsanalyse af den enkelte afvigelse f.eks. ved brug af et årsags/¬virkningsdiagram giver mulighed for at identificere den bagvedliggende årsag til en afvigelse – ikke blot den umiddelbare årsag. Analysens resultater anvendes til udvikling af kvalificerede løsninger, der kan reducere eller fjerne risikoen for tilsvarende fejl en anden gang. Beslutning om indførelse af den bedste løsning, udførelse heraf samt opfølgning på løsningens indførelse og effekt danner grundlag for, at endnu en fejlkilde reelt er fjernet.

Det handler om systematisk problemløsning f.eks. baseret på Demings PDCA (Plan-Do-Check-Act), og med op til 8 faser i et forløb. Internationalt kræver mange virksomheder udarbejdelse af 8D-rapporter, når de oplever afvigelser hos en underleverandør, og det er den samme proces, man skal udføre internt.

Formål

At opbygge motivation og kompetencer hos deltagerne til at håndtere afvigelser og forbedringer i eget arbejde i samarbejde med andre. Workshoppen motiverer for og kommer med konkrete ideer, metoder og værktøjer til at arbejde med afvigelser og forbedringer, og der arbejdes konkret i.f.t. afvigelser i egen virksomhed.

Indhold

Workshoppen kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde følgende programpunkter:

  • Hvad er kvalitet, afvigelser og forbedringer?
  • Diskussion – hvad opfatter vi som afvigelser?
  • Afvigelser – det er da ikke noget vi oplever!
  • Opgave – barrierer og forudsætninger for at forbedre afvigelseshandlingen
  • Introduktion til afvigelsesbehandling og systematisk problemløsning
  • Opgave – identificer og beskriv en konkret afvigelse
  • Udførelse af årsagsanalyser og udvikling af en forbedret løsning
  • Opgave – udfør årsagsanalyse og udvikle en forbedret løsning
  • Indførelse af og opfølgning på en forbedret løsning
  • Diskussion - hvordan forbedrer jeg afvigelsesbehandling og forbedringer i mit arbejde?

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk