Udviklingsprogrammer inden for ESG og cirkulær økonomi

Hvis I er en SMV-virksomhed, kan I søge og få tilskud til kompetenceudvikling af jeres medarbejdere, ledere og bestyrelse, så de bliver klædt på til at træffe de strategiske beslutninger og arbejde med grøn omstilling i praksis.

Programmet giver mulighed for 60.000 kr. i tilskud til grøn kompetenceudvikling. I skal kontant medfinansiere 9.000 kr. og timeregistrere 140 timer.

I kan fx få tilskud til skræddersyede 1:1 forløb, hvor kompetenceudviklingen tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Bemærk at der er 4 ansøgningsrunder i foråret frem til og med d. 14. august 2024.

Hvis I er en SMV-virksomhed, kan I søge og få 1 ud af 8 forskellige vouchers på 50.000 - 150.000 kr. til rådgivning og investeringer i jeres grønne omstilling inden for en lang række områder. I skal kontant medfinansiere 25-50 % af den modtagne voucher.

Inden for rådgivning kan I fx få tilskud til at arbejde med klimaregnskaber, grønne forretningsmodeller, produkt-redesign, miljømærkninger og -certificeringer, bæredygtighed i værdikæden, LCA, nye services, udvikling af bæredygtighedsstrategier mm.

Inden for investeringer kan I fx få tilskud til certificeringer, miljømærkninger, ny software, nye maskiner og nyt udstyr, som er nødvendige for jeres grønne omstilling. Bemærk at der ikke kan søges om støtte til investeringer i varmepumper, solceller, fjernvarme mv.

Bemærk at der er 4 ansøgningsrunder i foråret frem til og med d. 14. aug. 2024.

Hvis I er en SMV-virksomhed, kan I få tilskud til at kortlægge og dokumentere jeres CO2-aftryk - eller hvis I allerede kender dette - få det verificeret gennem programmet CO2 Puljen.

Derudover kan I gennem programmet får tilskud til miljømærkninger som fx Svanemærket, EU Blomsten mm eller miljødeklarationer som fx en EPD, der bl.a. dokumenterer jeres produkters CO2-aftryk.

Bemærk at programmet pt er åben for ansøgninger frem til d. 21. maj kl. 15.00.

Det nuværende program udløber d. 31.03.2023. Er erstattet af SMV:Grøn 2.0.

Programmet er udløbet.