Udviklingsprojekter – miljø og cirkulær økonomi

Er I interesseret i cirkulær økonomi? Og ønsker I viden om og inspiration til, hvordan nye, bæredygtige servicekoncepter kan øge jeres forretning på en bæredygtig måde? Så læs nærmere om mulighederne i hæftet "Servicekoncepter i praksis", som bygger på et projekt med 15 byggevareproducenter i Midtjylland.

Ca. 25 nordjyske virksomheder deltog i et forløb om at gennemføre en bæredygtig forretningsudvikling. Forløbet bestod af et fælles forløb med 2-3 andre virksomheder inden for samme område, efterfulgt af et individuelt forløb, hvor der dels blev gennemført en mini-SWOT og dernæst arbejdet med visioner, mål og hovedindhold i den fremtidige indsats i hver virksomhed.

På baggrund af vores mangeårige erfaring med miljøledelse bl.a. inden for tekstilindustrien bad Darudec (Kampsax) os om at deltage i projektet "The Cleaner Textile Production Project in South Africa", finansieret af Danida. Projektet havde til formål gennem information, demonstration og kompetenceudvikling at motivere og træne pilotvirksomheder fra den sydafrikanske tekstilindustri i at arbejde med renere teknologi og miljøledelse.

Sammen med COWI har vi gennemført projektet "Livscyklusvurdering og produktorienteret miljøledelse hos Gabriel A/S", - et projekt medfinansieret af Miljøstyrelsen. Projektet havde til formål at indsamle livscyklusdata for de vigtigste processer og råvarer, som anvendes til produktion af møbelstoffer samt at anvende disse data til en LCA og udvikling af specifikke miljøvaredeklarationer på Gabriel møbelstoffer.

Vi har sammen med COWI og 7 tekstilvirksomheder gennemført projektet "Miljøledelse og renere teknologi i tekstilindustrien", - et projekt medfinansieret af Miljøstyrelsen. Projektet havde til formål at udvikle virksomheders kompetencer inden for miljøledelse og blev gennemført som et vækstgruppeforløb for de 7 virksomheder, som i forløbet i fællesskab udviklede deres kompetencer samtidig med, at de opbyggede deres individuelle miljøledelsessystemer.