Miljøledelse og renere teknologi i tekstilindustrien

Miljøledelse og renere teknologi i tekstilindustrien

Vi har sammen med COWI og 7 tekstilvirksomheder gennemført projektet "Miljøledelse og renere teknologi i tekstilindustrien", - et projekt medfinansieret af Miljøstyrelsen.

Projektet havde til formål at udvikle de deltagende virksomheders kompetencer inden for miljøledelse og dermed at øge udbredelsen af miljøledelse inden for tekstilindustrien. Projektet blev gennemført som et vækstgruppeforløb for de 7 virksomheder, som i forløbet i fællesskab udviklede deres kompetencer samtidig med, at de opbyggede deres individuelle miljøledelsessystemer. Flere af virksomhederne opfyldte derefter kravene i ISO 14001 eller EMAS, og valgte på den baggrund af blive certificerede herefter.

Forløbet omfattede 8 seminarer á 2 dage og konsulentstøtte til virksomhederne mellem seminarerne. Hovedtemaerne for seminarerne var:

● Introduktion til miljøledelse og vækstgruppen
● Miljøkortlægning og myndighedskrav
● Kvalitetssikring og prioritering af miljøpåvirkninger
● Livscyklusanalyse, arbejdsmiljø og miljøkommunikation
● Miljøpolitikker, mål og handlingsplaner
● Miljøledelsessystemet og intro til ISO 14001
● Gennemgang af ISO 14001 samt projektplanlægning
● Implementering, audit og ledelsens evaluering

Projektet viste, at et vækstgruppeforløb er en god og prisgunstig metode til i fælleskab at udvikle en række virksomheder eller organisatoriske områder med et fælles mål, idet videnopbygningen både foregår gennem konsulentinput og i mindst lige så høj grad gennem dialog med og inspiration fra de øvrige deltagere i forløbet. Men også at væksgruppeforløbet ikke nødvendigvis gør en ekstern konsulent overflødig, idet den enkelte virksomhed har nogle specifikke områder, der kræver en særlig konsulentstøtte.

Projektet og vækstgruppen er dokumenteret i dels en drejebog for vækstgrupper og dels i en håndbog for miljøledelse. Drejebogen kan læses på Miljøstyrelsens Web her.

Håndbogen kan bestilles hos Dansk Mode og Tekstil.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk