EUDP-projekt om udvikling af fremtidens kølesensor

EUDP-projekt om udvikling af fremtidens kølesensor

Vi har i samarbejde med Teknologisk Institut hjulpet HB Products A/S i Hasselager med at søge midler under EUDP-programmet (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), hvorefter HB Products A/S har modtaget tilsagn på 2,5 mio. kr.

Vor konsulent Anders Chr. Haahr er administrativ projektleder på projektet, der har titlen: Færdigudvikle, teste og kommercialisere et nyt sensorprincip til kølesystemer.

Projektet løber frem til juli 2017 og gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut samt 5 andre virksomheder, herunder flere internationale komponentleverandører inden for industriel køling bl.a. Alfa Laval og Grundfos.

 

Markedsdrevet projekt – teknologi efterspurgt i mere end 50 år

Projektet er forankret i en patentanmeldt sensorteknologi til effektiv styring af industrielle køleanlæg. Sensoren, der blev introduceret på messen Chillventa i 2012, har været efterspurgt af markedet gennem mere end 50 år og kan, som den eneste i verden, måle forholdet mellem gas og væske i et køleanlæg. Da et industrielt køleanlæg ikke kun består af denne sensor, skal de øvrige komponenter i køleanlægget, herunder pumper, kondensatorer og varmevekslere tilpasses den nye teknologi.

Sensoren er baseret på det kapacitive måleprincip, og den måler gaskvaliteten som våd/tør i afgangen/ sugeledningen på en fordamper. Sensoren måler tørhedsgraden "X" af gassen, og værdien omsættes til et analogt signal på 4-20 mA.

 

Betragtelige energibesparelser forventes

EUPD har givet tilsagn til projektet, da betragtelige energibesparelser kan opnås ved anvendelse af sensoren. Projektet er således drevet af den politiske dagsorden med nedbringelse af CO2 og CO2-ækvivalenter i atmosfæren samt en generelt forbedret effektivitet af køleprocessen.

 

Fremtidens køledesign

Energibesparelsen og de andre fordele ved anvendelse af den nye sensorteknologi forventes at revolutionere kølebranchen over en årrække.  Forretningspotentialet er derfor stort for HB Products A/S og for de øvrige projektdeltagere. Specielt i USA, hvor der i modsætning til Europa er lovgivet omkring fyldningsgraden på et køleanlæg, har teknologien vakt særdeles stor interesse.

 

Yderlig information

Kontakt vor konsulent Anders Chr. Haahr på tlf. 4027 8657, adm. Direktør Michael Elstrøm, HB Products A/S på tlf. 8747 6203 eller Svenn Hansen, Teknologisk Institut på tlf. 7220 1267 for nærmere information om projektet.