Historie

Historie

Milestone Pro ApS blev stiftet i 2006, og bygger videre på en konsulentvirksomhed, der blev etableret i 1990.

Perioden 1990 – 2000 Systemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Vi har  siden 1990 rådgivet i opbygning og indførelse af kvalitetssystemer efter ISO 9001. Grundlaget var bl.a., at vi tidligt fik certificeret den første danske virksomhed Millliken Denmark A/S i Mørke af Dansk Standard, som den første danske ISO 9001-certificering overhovedet. Det gav i årene efter en lang række opgaver inden for kvalitetsledelse.

I 1994-95 gennemførte vi med støtte fra Miljøstyrelsen et af de første miljøprojekter ved tekstilvirksomheden Tytex A/S, Ikast for udvikling og indførelse af miljøledelse efter BS 7750, som udkom i 1994 og var forløberen for ISO 14001. Det medførte efterfølgende en række miljøledelsesprojekter i bl.a. i tekstilindustrien, herunder udarbejdelse af en håndbog for miljøledelse.

I slutningen af 1990’erne kom vi for alvor i gang med projekter inden for arbejdsmiljøledelse, bl.a. fordi der først da kom en internationalt anerkendt standard OHSAS 18001 (udarbejdet af internationale certificeringsorganer med udgangspunkt i ISO 14001)  i 1999.

Mange virksomheder valgte at kombinere de forskellige standardkrav i et samlet ledelsessystem, og typisk blev der taget udgangspunkt i at opfylde minimumskravene i standarderne med en central styring af systemet fra en eller flere afdelinger f.eks. en kvalitetsafdeling.

Perioden 2000 – 2010 Strategiske ledelsessystemer og forretningsudvikling

Efterhånden som mange af vore kunder havde haft 1. generations ledelsessystemer f.eks. inden for kvalitet i en årrække opstod ønsker og behov for at få mere værdi ud af systemerne og de interne audits, de skulle udføre.

Vi udviklede derfor strategiske ledelsessystemer ved flere kunder i løbet af 00’erne, hvor ideen var at hæve "overliggeren", så ledelsessystemet ikke alene opfyldte minimumskravene i standarderne, men opfyldte virksomhedens strategiske behov for styring ved at forbedre processer og kompetencer m.m. Som led heri fastlagde vi strategiske procesmodeller, forbedrede (kerne)processerne for bedre strategiopfyldelse, forbedrede målstyringen m.m. Endvidere udviklede vi kurset Værdiskabende audit baseret på samme idé - at vi ved audit ikke alene skulle kigge på overensstemmelse med ledelsessystemet men også på muligheder for forbedringer.

Derudover gennemførte vi projekter vedr. salgsudvikling for indførelse af topkundestrategi og fik kraftigt forøget ( i flere tilfælde fordoblet) flere af vore kunders omsætning og indtjening, lige som vi udviklede nye forretningskoncepter og løste en lang række andre opgaver inden for forretningsudvikling.

Vi udviklede og gennemført også et stort socialfondsprojekt for udvikling af den nye (fremtidens) industriarbejdsplads og -medarbejder, som led i at forbedre produktivitet og trivsel på danske arbejdspladser og dermed undgå udflytning/outsourcing.

Perioden 2010 og frem – Strategi og bæredygtighed

Udover fortsatte projekter med ledelsessystemer og forretningsudvikling har vi siden 2010 bidraget til strategiudvikling i en række virksomheder.

I de sidste 12 år har vi også løst mange opgaver inden for cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller/grøn omstilling, som er blevet et meget stort forretningsområde for os.

 

 

Forside på håndbog i miljøledelse for tekstilindustrien.

Kan rekvireres ved Dansk Mode og Tekstil her.  

 

 Diplom fra A/S S. Thygesen

www.tbfabrics.com.dk

 

Logoet for Den nye Industriarbejdsplads/medarbejder

Læs mere her