NYHEDER

Hvad siger kunderne?

-Vor strategi havde mål om at skabe væsentlig vækst inden for et forretningsområde. Vi indledte samarbejde med Milestone Pro, som har været primus motor på vor indsats med at udvikle og indføre en ny topkundestrategi med bedre koncepter, processer, kompetencer, målstyring mm.  Resultaterne har været bemærkelsesværdige - allerede det 1. år steg salget 23% og de følgende år fortsatte stigningen. Projektet har har været en stor succes, og vi vil derfor gerne anbefale Milestone Pro.

Læs den fulde artikel om Plus Pack A/S her.

lars-m-carlsen-2- Per Aarsleff A/S blev i juni 2016 kvalitets- og miljøcertificerede og opfyldte samtidig EU-kravene til energisyn af store virksomheder. Vi er meget glade for vores nye system, og at vi har fået opfyldt vores projektmål. Det skyldes ikke mindst den professionelle indsats fra vores konsulents side, som har vist stor forståelse for vores behov og ønsker om et brugervenligt, procesorienteret og værdiskabende ledelsessystem.

 

Læs den fulde artikel om Per Aarsleff A/S her.