Den nye industriarbejdsplads/ -medarbejder

Den nye industriarbejdsplads/-medarbejder

Mange danske industrivirksomheder arbejder med Lean eller outsourcing. Lean, hvis virksomheden ønsker at fastholde produktion i Danmark og forbedre produktiviteten. Outsourcing, hvis virksomheden mener, at hel eller delvis produktion i Danmark ikke længere er lønsomt.

Men før en virksomhed vælger at outsource, bør den først forsøge at udnytte det uudnyttede potentiale for produktivitetsforbedringer, der ofte findes i produktionen. Dette bør ske gennem en samtidig udvikling af medarbejder- og lederkompetencer og ved gennemførelse af produktivitetsforbedringer (f.eks. på basis af Lean). Dermed forbedres virksomhedens konkurrenceevne.

billede15okDet var ideen bag projektet ”Den nye industriarbejdsplads/-medarbejder”, som blev gennemført i perioden 2005 – 2007 af Milestone i samarbejde med Aalborg Universitet, en række erhvervsskoler, konsulentfirmaer samt 3 produktionsvirksomheder.

Det var Alfa Laval Kolding A/S, Rose Poultry A/S, Skovsgård samt Flügger A/S med 3 fabrikker, i alt ca. 450 medarbejdere.

Gennem projektet lykkedes det at øge produktiviteten med op til 20% og dermed skabe forbedret konkurrenceevne. Det skyldes en palette af initiativer, såsom ledertræning, grunduddannelse af alle medarbejdere i Lean, uddannelse af Lean-eksperter, udvikling af tavler og indførelse af tavlemøder, gennemførelse af Lean-forbedringer m.v.
Der er udgivet en række inspirationshæfter og en bog om projektet.

Læs nærmere om hæfterne:

  1. Plads til forbedring – Blik for det 8. spild 
  2. Flow på linjen med tavler og tavlemøder
  3. Ledelse og selvledelse på arbejdspladsen – En daglig kamp for at få indflydelse
  4. Værdistrømme i virksomheden – kortlægning og forbedringer

Læs også bogen om projektet:

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk