Værdiskabende audit

Kursus – Værdiskabende audit

Få mere værdi ud af jeres audit

Ideen med værdiskabende audit er at gøre jeres audit mere værdiskabende og dermed få mere værdi ud af de ressourcer, I allerede anvender.

Ved traditionelle audits er der primært fokus på overensstemmelse mellem ledelsessystem og praksis og ofte finder vi de samme eller kun få, mindre afvigelser, - til trods for, at der måske samtidig er en opfattelse af, at ledelses­systemet ikke fungerer optimalt.

Det skyldes, at der ved traditionel audit fokuseres på, om ”vi gør tingene rigtigt”, altså efterlever systemkravene og relevante standarder i praksis.

billede004 (2)Ved værdiskabende audit fokuseres på, om ”vi gør de rigtige ting – rigtigt” i forhold til virksomhedens strategi og udvikling. Vi fokuserer på, om indsats og resultater er tilstrækkelige til at understøtte opfyldelsen af virksomhedens visioner, strategier, mål og planer.

Værdiskabende audit indebærer en positiv spørgen ind og dialog med det auditerede område for at afdække deres styrker og sætte fokus på deres forbedringsmuligheder.

På den måde medvirker værdiskabende audit til at sikre den nødvendige dynamik og innovation i system- og virksomhedsudviklingen.

Formål

For at indføre værdiskabende audit kræves bedre auditorkompetencer. Formålet med kurset er således at forbedre auditornes kompetencer inden for coaching, interviewteknik, forretningsforståelse, værdiskabende audit m.v.

Under kurset diskutere forventninger og krav til intern audit og ideen bag værdiskabende audit introduceres sammen med interviewteknik, den gode samtale og coaching. Desuden præsenteres hvordan man planlægger, forbereder, udfører og rapporterer et værdiskabende audit i praksis.
Kurset udvikler deltagerne til værdiskabende auditorer, så de formår at planlægge, udføre og rapportere et værdiskabende audit ud fra deres nye rolle som inspirator og coach snarere end en "controller"-rolle.

Indhold

Kurset kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

● Hvorfor værdiskabende audit?
● Introduktion til værdiskabende audit?
● Kvalificeret interview- og notatteknik ("den gode samtale")
● Planlægge, forberede og udføre et værdiskabende audit
● Auditor som coach og inspirator
● Værdiskabende audit i praksis - på udvalgte områder i organisationen
● Rapportering og refleksion over de udførte audits

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk