PER AARSLEFF A/S

Per Aarsleff A/S

Milestone Pro blev konsulent på vores kvalitets- og miljøprojekt i efteråret 2014 og har hjulpet med at planlægge, organisere og udføre projektet, så KM-systemet i Anlæg & Byggeri inkl. fællesfunktioner kunne certificeres og samtidig opfylde interne mål, krav og ønsker til systemet.

Det har været en spændende og krævende proces, hvor vi på den ene side ville bevare de frihedsgrader i arbejdets udførelse, som Per Aarsleff A/S er kendt for, og på den anden side sikre en kvalificeret minimumsindsats vedr. kvalitet og miljø i de meget forskellige typer og størrelser af projekter, som vi arbejder med.

Vi er meget glade for vores nye kvalitets- og miljøledelsessystem, og at vi har fået opfyldt de projektmål, vi fastlagde fra starten. Det skyldes ikke mindst den professionelle indsats fra vores konsulents side, som har vist stor forståelse for netop vores behov og ønsker om et brugervenligt, procesorienteret og værdiskabende ledelsessystem.

Læs evt. mere i artiklen "Kvalitets- og miljøcertificering af Per Aarsleff A/S".


 Lars M. Carlsen,
Viceadministrerende direktør,
 Per Aarsleff A/S

 

Tony Bo Jensen,
Kvalitets- og miljøchef,
Per Aarsleff A/S

www.aarsleff.dk