UDVIKLINGSPROJEKTER

Udviklingsprojekter

Vi arbejder med eller indgår i følgende udviklingsprojekter (tryk på linket):

Bemærk at vi er godkendt som konsulenter i alle de nævnte udviklingsprogrammer inden for cirkulær økonomi.

 

Introduktion

Vi har gennem tiden udviklet, deltaget i og/eller ledet en række spændende udviklingsprojekter inden for områder som cirkulær økonomi, forretningsudvikling, Lean, miljøledelse, livscyklusanalyser, kompetenceudvikling m.v.

Vi følger løbende med i de nyeste internationale teorier omkring virksomhedsudvikling for at hente ny inspiration.  Denne viden ”oversætter” vi til praktisk brug, da teorierne aldrig kan anvendes ukritisk.

Det gælder om at identificere det egentligt nye, og afprøve dette i samspil med vore kunder for i fællesskab at udvikle brugbare løsninger.

innovationsledelse01Kontakt os, såfremt I ønsker at gennemføre et udviklingsprojekt.

Vi er gode til at søge offentlig medfinansiering til projekter, f.eks. midler til virksomhedsudvikling, kompetenceudvikling og innovation, hvorved op til 60 % af projektomkostningerne kan finansieres af offentlige støttemidler, mens virksomheden egenindsats ofte består i afholdte timer.