Sådan bidrager vi til FN’s 17 verdensmål

Sådan bidrager vi til FN's 17 verdensmål

FN har i 2015 vedtaget 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling, som skal realiseres inden for de kommende år og senest i 2030.

Vi har prioriteret følgende 5 verdensmål, som vi ønsker at bidrage til, da vi opfatter dem som de mest relevante mål for os. Vores bidrag omfatter både vores bidrag gennem vores ydelser samt gennem vores egenindsats.

 

Vi ønsker gennem vores gå-hjem møder, workshops og kurser, der alle er aktions-learning baserede og praksisnære, at bidrage til en kvalificeret uddannelse af vores kunders medarbejdere. Vores mål er at udvikle min. 2 nye kurser/workshops pr år og afholde min. 1 kursus/workshop/gå-hjem møde pr måned. I 2017 har vi bl.a. udviklet en workshop vedr. FN's 17 verdensmål.

Internt vil vi tilbyde praktikophold for ledige akademikere med interesse og viden inden for vores arbejdsfelter. Vores mål er at have min. 2 praktikanter pr år. I 2018 har vi haft 2 praktikanter.

 

Vi ønsker gennem vores udviklingsprojekter og kundeopgaver at bidrage til, at vores kunder skaber anstændige jobs med et godt arbejdsmiljø og opnår en god økonomisk vækst. En række af vores ydelser har fokus på at skabe økonomisk vækst fx gennem strategiudvikling, forretningsudvikling, salgsudvikling, cirkulær økonomi, strategiske ledelsessystemer m.v. Andre ydelser har fokus på at skabe et bedre arbejdsmiljø fx CSR, arbejdsmiljøledelse (og evt. certificering efter ISO 45001), arbejdsmiljøaudit m.v.  Vi vil selv bidrage til at skabe anstændige jobs og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, praktikanter, kunder og samarbejdspartnere.

 

Vi ønsker gennem vores udviklingsprojekter, kurser og kundeopgaver at bidrage til innovation samt ansvarligt forbrug og produktion. En række af vores ydelser har fokus på at skabe større bæredygtighed for vores kunder og samfundet f.eks. gennem cirkulær økonomi/bæredygtig forretningsudvikling, FN's 17 verdensmål og Cradle to Cradle. Vores mål er at iværksætte min. 1 udviklingsprojekt vedr. cirkulær økonomi i 2018 samt deltage som konsulenter i CØ-projekter i minimum Midt- og Nordjylland.

 

 

Vi vil selv bidrage til et ansvarligt forbrug gennem reduktion af eget ressourceforbrug til transport, som er vores væsentligste  miljøpåvirkning. Det skal ske gennem cykeltransport i Aarhus, brug af offentlig transport til kunder i større byer, tilbud om samkørsel gennem Go More m.v.

 

 

 

Vi vil indgå partnerskaber og samarbejder med vores offentlige og private kunder samt partnere om at inspirere til og deltage i udviklingsprojekter, konferencer, kurser og kundeopgaver inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Vores mål er at iværksætte min. 1 udviklingsprojekt vedr. cirkulær økonomi i 2018, deltage i min. 10 konferencer og workshops samt deltage som konsulenter i CØ-projekter i minimum Midt- og Nordjylland.