OM OS

Om os

Læs nærmere om vor:

 

Introduktion

Med over 30 års konsulenterfaring har vi med succes løst over 400 kundeopgaver de sidste 30 år. Vi garanterer derfor for opfyldelse af jeres realistiske mål, hvis I bidrager med de rette forudsætninger!

Vore kundeopgaver er det bærende i vor indsats, – vi har fokus på jer. Vi arbejder med udgangspunkt i jeres behov, ønsker og krav med, at I udvikler jer fra A til B – fra jeres nuværende situation til jeres fremtidige mål.

Vi er vedholdende og handlekraftige. Vi sikrer gennem inspiration, sparring og opfølgning, at projektet gennemføres, så projektmålene opfyldes. Samtidig har vi en holistisk tilgang til at forstå jeres virkelighed og finde de bedste løsninger til løsning af virksomhedens konkrete udfordringer.

Vi ved, at projektsucces primært handler om forandringsledelse, om at engagere virksomhedens ledelse og medarbejdere i at gennemføre projektet, så der i videst muligt omfang opstår ejerskab til løsningerne. Og på den anden side, at de ofte ambitiøse projektmål opfyldes inden for tidsrammen med de afsatte ressourcer.

Kombinationen af vor mangeårige erfaring med forandringsledelse og vor ekspertise på en række konkrete områder giver stor sikkerhed for et kvalificeret resultat.

Derfor har vi også en række kunder, som vi har hjulpet til udvikling og vækst gennem de sidste 15-30 år.

 

Kontakt:

Milestone Pro ApS
Klamsagervej 35
8230 Åbyhøj
Denmark

Tlf. + 45 4027 8657

CVR. 29396000

Mail: