Alfa Laval Operations

Alfa Laval Operations - Lund, Sverige

Vi har arbejdet med vores Alfa Laval Produktions System projekt i nogle år og ønskede at forbedre hjælpen til vores fabrikker og distributionscentre for at holde momentum og energi i deres Lean-rejse.

Vi kom i kontakt med konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro, som havde et auditkoncept med fokus på en anerkendende tilgang, hvor auditor i højere grad fungerer som en coach end en kontrollør. Vi kunne godt lide den idé, så sammen har vi udviklet et Lean audit koncept, som er egnet til vores produktionssystem.

Vi besluttede at kalde konceptet for ”udviklingsdage”, da vi ønskede at sende et signal om ”udvikling”. Endvidere kalder vi vores auditorer for ”facilitatorer”, for at sende et signal om, at dette ikke er den sædvanlige audittilgang med fokus på kontrol af overensstemmelse. På udviklingsdage besøger 3 facilitatorer en forretningsenhed i et par dage og udfører op til 20 dybdeborende interviews med medarbejdere med forskellige roller.

Milestone Pro har indtil nu uddannet 12 facilitatorer fra forskellige forretningsenheder rundt i verden inklusiv fabrikschefer og vores direktør. I løbet af det 3 dags kursusprogram blev deltagerne trænet i udviklingsdage inklusiv interview-teknikker. Træningen kombinerede teori og praksis.

Erfaringerne og resultaterne er fantastiske. Forretningsenhederne, og også facilitatorerne, har været meget motiverede og inspirerede af den positive tilgang under interviewene, hvilket har ført til åbne og konstruktive dialoger omkring styrker og forbedringsmuligheder. Udviklingsdagene har også forbedret vidensdelingen mellem forretningsenhederne.

Vi føler at konceptet fungerer, og vi ønsker at gennemføre udviklingsdage på flere forretningsenheder, så vi planlægger at træne flere facilitatorer sammen med Milestone Pro, som vi i øvrigt varmt anbefaler til andre, som arbejder med Lean implementering og audit.

Læs evt. mere i artiklen "Lean audit ved Alfa Laval sikrer succes med Lean".

Martina Skansjo, Vicepræsident for Operations
Alfa Laval Production System