Opfyldelse af ny ISO 45001:2018 for arbejdsmiljøledelse

Opfyldelse af ny ISO 45001:2018 for arbejdsmiljøledelse

Vi tilbyder en ½-1 dags workshop for jeres ledere og nøglemedarbejdere inden for arbejdsmiljø, hvor vi præsenterer de nye krav i den nye internationale arbejdsmiljøstandard DS/ISO 45001:2018 for diskussion og fastlæggelse af, hvordan I som virksomhed kan opfylde de nye krav.

Under workshoppen kan der evt. fastlægges konkrete løsninger og aktions, ansvar og deadlines for opfyldelsen i en plan, som I efter workshoppen kan anvende som grundlag for jeres videre arbejde med at opfylde den nye standard.

Baggrund

Den 12. marts 2018 udkom for første gang en ISO-standard for arbejdsmiljøledelse - ISO 45001. Den bygger på den nye, fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt, og som er fælles for alle ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med forskellige standarder f.eks. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 og integrere opfyldelsen i ét ledelsessystem.

Den nye standard medfører, at virksomheder, der i dag opfylder OHSAS med fordel kan revidere deres ledelsessystem, så de opfylder de nye krav efter en overgangsperiode, hvor begge standarder vil være gældende (målt gennem recertificering/opfølgningsaudit). Nye virksomheder kan indtil videre stadig certificeres efter den nuværende OHSAS 18001 – det vides ikke, hvor længe denne standard vil være gældende.

 

Formål

Introducere de nye krav i DS/ISO 45001:2018 med henblik på at diskutere og planlægge, hvordan I som virksomhed kan konvertere til den nye standard.

Workshoppen giver viden om de vigtigste ændringer i ISO 45001 i.f.t. OHSAS 18001, et kvalificeret grundlag for at diskutere og fastlægge forbedringer i jeres ledelsessystem og en plan for udførelse af arbejdet.

Indhold

Workshoppen kan gennemføres på ½-1 dag og tilpasses jeres ønsker . Den kan f.eks. indeholde følgende emner:

 • Indledning og præsentation
 • Introduktion til den nye, fælles ISO-struktur
 • Introduktion til de vigtigste ændringer i DS/ISO 45001 i.f.t. OHSAS 18001
 • Diskussion – betydning for virksomhedens nuværende indsats
 • Præsentation og diskussion af konkrete løsningsmuligheder vedr. de nye krav:
  o Organisationens rammer og vilkår samt interessernes behov og forventninger
  o Lederskab og forpligtelse samt deltagelse og konsultation
  o Handlinger til adressering af risici og muligheder
  o Øvrige nye ISO-krav
 • Evt. opgave – fastlæg plan for opfyldelse af de nye krav og iværksæt arbejdet.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk