The Cleaner Textile Production Project in South Africa

The Cleaner Textile Production Project in South Africa

På baggrund af vores mangeårige erfaring med miljøledelse bl.a. inden for tekstilindustrien bad Darudec (Kampsax) os om at deltage i projektet "The Cleaner Textile Production Project in South Africa", finansieret af Danida.

Projektet havde til formål gennem information, demonstrationsprojekter og kompetenceudvikling at motivere og træne pilotvirksomheder fra den sydafrikanske tekstilindustri i at arbejde med renere teknologi og miljøledelse. På den baggrund skulle de gennemføre en mere proaktiv egenindsats ind for miljøforbedringer.

Vi bidrog med følgende hovedaktiviteter:

  • 1-dags seminarer om miljøledelse og vækstgrupper på en indledende studietur til Danmark, hvor de sydafrikanske deltagere besøgte en række danske institutioner bl.a. kommuner og Miljøstyrelsen
  • 1 uges studie- og uddannelsestur for de sydafrikanske deltagere for nærmere uddannelse inden for og inspiration til miljøledelse gennem besøg i en række danske tekstilvirksomheder og institutioner
  • 1 uges rundtur med ½-dags workshops omkring miljøledelse, herunder miljømærker og renere teknologi, for ledergrupperne fra centrale aktører lige fra stormagasiner over tekstilproducenter til bomuldsproducenter
  • Strategisk analyse vedr. miljøledelse samt opfølgende analyse på deltagernes udbytte og interesse for miljøledelse

Gennem de forskellige arrangementer bidrog vi til at motivere, uddanne og informere centrale aktører i den sydafrikanske tekstilindustri om cost/benefits ved at indføre miljøledelse.

Derved fik vi sat skub i en udvikling, hvor de sydafrikanske virksomheder blev mere proaktive inden for miljøledelse, og dermed fik øget deres konkurrenceevne på de europæiske og amerikanske eksportmarkeder.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk