ESG og cirkulær Økonomi

ESG får stadig større strategiske og forretningsmæssig betydning. Det skyldes bl.a. EU-krav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som stiller krav om, at alle større virksomheder og børsnoterede SMV’er skal udarbejde en ESG-rapport fra 2024 eller senere. For at kunne gøre dette har omfattede virksomheder behov for data fx om CO2-aftryk fra deres værdikæde/­leverandører.

Selv om I som SMV’er ikke skal opfylde rapporteringskravene på nuværende tidspunkt bør I kende til CSRD samt den nye frivillige ESG-standard for SMV'er. Desuden er det en god idé at komme i gang med ESG-arbejdet fx ved at I gennem en væsentlighedsanalyse får identificeret jeres væsentlige bæredygtighedsområder.

 

EU's CSRD-direktiv om ESG-rapportering stiller krav om gennemførelse af en væsentlighedsanalyse for identifikation og fastlæggelse af, hvilke bæredygtighedsområder, der er væsentlige for jeres virksomhed. Det samme gør gør den nye frivillige ESG-standard for SMV'er, hvis I vil rapportere om jeres bæredygtighedsprogram mm.

Det er på disse områder, at I skal fokusere jeres bæredygtighedsindsats herunder i relevant omfang rapportere om jeres indsats fx i en ESG-rapport. En væsentlighedsanalyse (på engelsk materiality assessment) vil for mange være et nyt begreb og værktøj.

Udarbejdelse af virksomhedens første CO2/klimaregnskab er ofte grundstenen i et projekt inden for grøn omstilling, fordi det giver faktabaseret viden om virksomhedens samlede CO2-aftryk, herunder ikke mindst hvilke materiale- og energiforbrug, transport og affald, som medfører de største CO2-aftryk og derfor skal prioriteres i virksomheden videre indsats med grøn omstilling.

Udvikling af bæredygtig visioner og en plan for jeres bæredygtige udvikling sætter jeres bæredygtige udvikling i system og skaber overblik over jeres prioritering af bæredygtige mål og indsatser de kommende år fx frem til 2030.

Udvikling af en ny, grøn og cirkulær forretningsmodel baseret på ideerne i cirkulær økonomi, kan skabe ny , bæredygtig omsætning og -indtjening og forbedre jeres brand og konkurrenceevne. Der er gode muligheder for at deltage i støttede projekter inden for området, hvor I bl.a. kan få gratis konsulenthjælp.

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling forventes at blive et pejlemærke og en ramme for mange virksomheders indsats med at udvikle deres virksomhed og værdikæde i en mere bæredygtig retning og dermed bidrage til opfyldelse af målene - og samtidig opnå nogle konkurrencemæssige fordele. Få fastlagt jeres muligheder for at bidrage til verdensmålene og prioriteret jeres indsats.

 

Miljømærker og -deklarationer (EPD)

Ved at få et miljømærke som fx svanemærket, EU Blomsten (ECO-label), Svensk Møbelfakta eller tilsvarende kan I dokumentere, at jeres produkter er blandt de mest miljøvenlige på markedet og anvende miljømærket i jeres salg og markedsføring. Ved at få en miljøvaredeklaration (EPD) kan I tilsvarende dokumentere fx CO2-aftrykket fra jeres produkter, hvilket har stor betydning bl.a. inden for byggeri. Vi har forestået flere godkendelser i samarbejde med vores partnere i Circular Impact, især Help2Comply.

Opnå nogle konkurrencemæssige fordele i en international økonomi, hvor det får stadig større betydning at være bæredygtig. Udvikle jer fra den nuværende lineære økonomi til cirkulær økonomi/Cradle to Cradle (C2C) og bliv evt. synlige gennem en C2C-certificering.

Grøn kommunikation

Der er stor fokus på bæredygtighed og mange ønsker at profilere og brande deres grønne indsats, men er nervøse for at overtræde reglerne om green washing. Vi arbejder i mange projekter med kommunikation om de opnåede resultater i samarbejde med vores partnere i Circular Impact, især Climate Partnerships

Oplever I også, at det er svært at få jeres leverandører, kunder eller andre partnere i værdikæden med på den grønne omstilling? Vi tilbyder rådgivning med fokus på at kortlægge og analysere samarbejds- og synergimuligheder samt udvikle innovative ideer til nye grønne og bæredygtige forretningskoncepter i samarbejde med jeres nuværende eller nye værdikæder.

Årsregnskabsloven stiller krav til store virksomheder om at supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar. Da der samtidig er stigende kunde- og samfundsinteresse for og undertiden krav om en god CSR-indsats, er opfyldelse af kravene i årsregnskabsloven samtidig en god anledning til at systematisere og profilere virksomhedens indsats på området.

Forbedre jeres CSR (Cooperate Social Responsibility) indsats. Med stigende global konkurrence og forsyningskæder får CSR stadig større betydning for, om I opfattes som socialt ansvarlige. Jeres kunder og det øvrige samfund forventer og stiller i nogle tilfælde krav om, at I og jeres værdikæde lever op til skrevne og uskrevne etiske krav.