Cirkulær Økonomi

Udvikling af innovative og bæredygtige forretningsmodeller samt en plan/roadmap for jeres bæredygtige udvikling, baseret på ideerne i cirkulær økonomi, kan skabe nye forretningsmuligheder og forbedre jeres konkurrenceevne. Der er gode muligheder for at deltage i støttede projekter inden for området, hvor I bl.a. kan få gratis konsulenthjælp.

Udvikling af en ny, grøn forretningsmodel baseret på ideerne i cirkulær økonomi, kan skabe nye forretningsmuligheder og forbedre jeres brand og konkurrenceevne. Der er gode muligheder for at deltage i støttede projekter inden for området, hvor I bl.a. kan få gratis konsulenthjælp.

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling forventes at blive et pejlemærke og en ramme for mange virksomheders indsats med at udvikle deres virksomhed og værdikæde i en mere bæredygtig retning og dermed bidrage til opfyldelse af målene - og samtidig opnå nogle konkurrencemæssige fordele. Få fastlagt jeres muligheder for at bidrage til verdensmålene og prioriteret jeres indsats.

 

Værdikædesamarbejde om cirkulær økonomi

Oplever I også, at det er svært at få jeres leverandører, kunder eller andre partnere i værdikæden med på den grønne omstilling? Så deltag i et gratis udviklingsprogram, hvor vi arbejder på at kortlægge, analysere muligheder og udvikle nye, bæredygtige forretningsmuligheder i samarbejde med jeres værdikæde.

Opnå nogle konkurrencemæssige fordele i en international økonomi, hvor det får stadig større betydning at være bæredygtig. Udvikle jer fra den nuværende lineære økonomi til cirkulær økonomi/Cradle to Cradle (C2C) og bliv evt. synlige gennem en C2C-certificering.

Årsregnskabsloven stiller krav til store virksomheder om at supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse for virksomhedens samfundsansvar. Da der samtidig er stigende kunde- og samfundsinteresse for og undertiden krav om en god CSR-indsats, er opfyldelse af kravene i årsregnskabsloven samtidig en god anledning til at systematisere og profilere virksomhedens indsats på området.

Forbedre jeres CSR (Cooperate Social Responsibility) indsats. Med stigende global konkurrence og forsyningskæder får CSR stadig større betydning for, om I opfattes som socialt ansvarlige. Jeres kunder og det øvrige samfund forventer og stiller i nogle tilfælde krav om, at I og jeres værdikæde lever op til skrevne og uskrevne etiske krav.