LCA og produktorienteret miljøledelse

LCA og produktorienteret miljøledelse

Sammen med COWI har vi gennemført projektet "Livscyklusvurdering og produktorienteret miljøledelse hos Gabriel A/S", - et projekt medfinansieret af Miljøstyrelsen.

Projektet havde til formål at indsamle livscyklusdata for de vigtigste processer og råvarer, som anvendes til produktion af møbelstoffer samt at anvende disse data til LivsCyklusVurderinger (LCA) og udvikling af specifikke miljøvaredeklarationer på Gabriel møbelstoffer. Endvidere skulle indsatsen dokumenteres og implementeres i Gabriels certificerede miljø- og kvalitetssystem med henblik på at gøre dette mere produktorienteret.

Vi bidrog med følgende hovedaktiviteter

● Udarbejdelse af en handlingsplan for implementering af livscyklusvurderinger og miljødeklarationer i Gabriels miljø- og kvalitetssystem med henblik på at opfylde kravene i ISO 14040 Miljøledelse - livscyklusvurdering

● Iværksættelse af og deltagelse i arbejdet med udvikling af en model for produktorienteret miljøledelse samt dokumentation af procedurer og flow for miljøvurdering af produkter

● Kvalitetssikring af dokumentationen for opfyldelse af kravene i ISO 14040

Projektet demonstrerede, at gennemførelse og vedligeholdelse af livscyklusvurderinger stiller store ressource- og kompetencekrav til organisationen, alternativt at der skal indkøbes rådgivningsydelser inden for områder.

Ved Gabriel A/S første det derfor til en beslutning om i stedet at kommunikere ved hjælp af enkle budskaber f.eks. fravær af tungmetaller i textiler (fra enkelte farvestoffer) samt opfyldelse og godkendelse af møbelstofferne efter miljømærker som EU's miljøblomst samt det nordiske Svanemærke.

I dag har Gabriel A/S således miljømærker på en række af sine møbelstoffer, lige som virksomheden i 2011, som den første virksomhed i Danmark, har fået et C2C-certifikat (Cradle-to-Cradle), - på dansk kaldet "fra vugge til grav". Læs nærmere herom på Gabriel A/S' WEB-side.

Læs nærmere om projektet på Miljøstyrelsens WEB-side.

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk