Ledelsessystemer

(Tryk på overskriften for at læse artiklen)

Nyt miljøsystem og grøn forretningsmodel gav god læring om afvigelser ved LS Net

LS Net i Brønderslev producerer plastnet til sport og erhverv. Virksomheden har udviklet et nyt, integreret kvalitets- og miljøledelsessystem og fået dette certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001, hvilket bl.a. gav anledning til, at de interne afvigelser blev synlige og brugt til læring, så der nu næsten aldrig sker afvigelser. Som led i miljøkortlægningen blev virksomhedens CO2-udledning kortlagt - og den viste at ca. 96 % af virksomhedens CO2-udledning kom fra virksomhedens materialeforbrug, hvorfor virksomhedens miljømål primært fokuserer på anvendelse af andre materialer med mindre CO2.

 

Kvalitets- og miljøcertificering af Per Aarsleff A/S

Per Aarsleff A/S blev i juni 2016 kvalitets- og miljøcertificerede og opfyldte samtidig EU-kravene til energisyn af store virksomheder. Det er det flotte resultat af et omfattende projekt, der har involveret hele organisationen for at skabe det bedst mulige KM-system. Læs mere om projektet.

 

Udvikling af ledelsessystem ved Gabriel A/S giver stor strategisk værdi

Gabriel A/S i Aalborg har arbejdet systematisk med strategi-, kvalitets- og procesudviklingen siden slutning af 1980’erne. I denne artikel over 2 dele, som begge er udgivet i magasinet Kvaliteten (udgives af Dansk Forening for Kvalitet, DFK) fortælles om virksomhedens arbejde med udvikling af ledelsessystemer gennem de sidste 28 år, og hvordan dette har understøttet virksomhedens strategiske udvikling og økonomiske resultater.

 

Ny ISO 9001 og ISO 14001

Der udkom nye udgaver af de international standarder ISO 9001 Kvalitetsledelse og ISO 14001 Miljøledelse i sept. 2015. Virksomheder, der i dag er certificeret eller ønsker at blive det, skal sikre, at deres ledelsessystem opfylder de nye krav. Læs mere om ændringerne og deres betydning.

 

Flow.Vision A/S fik hurtigt ISO-certifikat!

Der gik kun lidt over et halvt år fra virksomheden Flow.Vision A/S i Odense besluttede sig for at udvikle og indføre et kvalitetssystem og få en ISO 9001-certificering til certificeringen kom i hus til alles tilfredshed og med stor ros fra auditoren fra DnV. Læs mere om Flow.Vision A/S' vellykkede kvalitetsprojekt.

 

Miljø, energi og arbejdsmiljøcertificering af AffaldVarme Aarhus

Glæden var stor, da AffaldVarme Aarhus som den første forsynings- og forsyningsvirksomhed i Danmark blev certificeret samtidigt inden for 3 områder; miljø, energi og arbejdsmiljø. Læs nærmere om deres erfaringer.

 

Bedre drikkevandssikkerhed (DDS) og arbejdsmiljø ved Struer Forsyning

Der er stor fokus på rent drikkevand og et godt arbejdsmiljø i disse år. Struer Forsyning har ønsket at være på forkant på disse områder og har derfor indført et ledelsessystem, der udover DDS og arbejdsmiljø også omfatter miljø og energiledelse. Hør nærmere om virksomhedens erfaringer med projektet.

 

Miljø, energi og arbejdsmiljøledelse ved Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Miljø, energi og arbejdsmiljøledelse bliver stadig vigtigere for offentlige og private virksomheder.
Læs om Aarhus Kommunes store ”MEA-projekt”.

 

Densit sparer årligt min. ½ mio. kr. med miljø- og arbejdsmiljøledelse

Opnå markant besparelser med miljø- og arbejdsmiljøledelse. Densit ApS indførte et miljø- og arbejdsmiljøsystem for 1 år siden og har opnået konkrete besparelser på min. ½ mio. kr. pr år.

 

Strategisk ledelsessystem og forretningsudvikling ved PSC A/S

Indfør et strategisk ledelsessystem, som understøtter virksomhedens strategiske udvikling og sætter fokus på mål og forbedringer i virksomhedens kerneprocesser. Hør om PSC A/S’ erfaringer.

 

Sikkerhedsledelsessystem (SKS) og arbejdsmiljøledelse ved Styropack A/S

Virksomheder, der udfører autorisationskrævende elarbejde, skal opretholde et SKS-system. Læs om hvordan Styropack A/S udbyggede arbejdsmiljøsystemet til også at omfatte et simpelt SKS-system.

 

Få støtte til drift og udvikling af kvalitets- eller miljøsystemet

Det kan være svært at finde ressourcer og inspiration til drift og udvikling af virksomhedens kvalitets- eller miljøsystem. Hør hvordan firmaet Schroll i Munkebo får støtte til drift af deres kvalitetssystem.