miljøledelse

Kurser - Miljøledelselkj

Vi tilbyder forskellige 1-2 dags virksomhedsinterne kurser i miljøledelse.

Ideen med miljøledelse er at reducere jeres miljøpåvirkninger og få større systematik i jeres indsats. Vi oplever generelt en stærkt stigende interesse for indførelse af miljøledelse blandt såvel offentlige som private virksomheder.

Stigende fokus på miljørigtig adfærd, stigende priser på vand, el og varme og fokus på global opvarmning er alt sammen med til at fremme en udvikling, hvor mange virksomheder vælger at indføre et miljøledelsessystem typisk på basis af ISO 14001 eller EMAS.

Det kræver en indsats at indføre miljøledelse, men erfaringen viser, at indsatsen hurtigt lønner sig, da projektomkostningerne normalt tjenes hjem allerede under projektet.

Ved at indføre et miljøledelsessystem spares omkostninger gennem et mindre forbrug af f.eks. el, varme, brændstof og vand. Samtidig fås en bedre profil i offentligheden, og evt. kundekrav til området opfyldes.

.

Formål

Formålet med kurserne er, at de samlet set klæder jeres medarbejdere på til at kunne indgå i planlægning, udvikling og drift af et miljøledelsessystem.

Kurserne giver alle en grundlæggende introduktion til miljøledelse og udvikler deltagerne til kompetente miljømedarbejdere, som kan forestå forskellige opgaver inden for miljøkortlægning, dokumentation af miljøledelsessystemet, miljøindsats i eget arbejde, udførelse af miljøaudit m.v.

 

Indhold

Kurserne omfatter typisk følgende temaer:

• Introduktion til miljøledelse
• Myndighedskrav til miljø
• Miljøkortlægning og -forbedringer
• Miljøledelsessystemet
• Krav i ISO 14001 og EMAS
• Miljøbevidsthed
• Miljøaudit
• Grønt regnskab/miljøredegørelse
• Miljøcertificeret – hvad så nu?

Kursustemaerne kan tilpasses efter drøftelse med jer. Kurserne kan også kombineres med tilsvarende kurser inden for arbejdsmiljø-, energi- og kvalitetsledelse.

 

Målgruppe

Kurserne henvender sig til alle organisationer, der ønsker inspiration og metoder til at arbejde med miljøledelse. Kurserne gennemføres for de medarbejdere, der projekt- eller driftsmæssigt skal deltage i udvikling og drift af virksomhedens miljøledelse.

 

Link

Læs mere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk