Struer Forsyning

Struer Forsyning 

For nogle år siden fastlagde vi en ejerstrategi, hvor det bl.a. indgik, at vi ville arbejde med miljøledelse og grønne regnskaber. Samtidig havde vi en organisation, hvor de enkelte forsyningstyper var vant til at arbejde meget selvstændigt og hvor vi lige havde overtaget vor spildevandsafdeling fra kommunen. Vi ønskede derfor at udvikle organisationen, så der kom mere samarbejde, videndeling og fælles processer på tværs af organisationen.

Vi fik kontakt til konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro ApS, som foreslog, at vi indledningsvis gennemførte en analyse af vor nuværende indsats inden for miljøledelse samt vore ønsker og mål hertil. Analysen viste, at der udover miljøledelse var endnu større organisatorisk interesse for at indføre arbejdsmiljøledelse efter OHSAS 18001 og dokumenteret drikkevandssikkerhed efter ISO 22000.

Da vi i forvejen havde god fokus på energibesparelser, besluttede vi i samråd med vor konsulent at udvikle og indføre et integreret ledelsessystem, som vi kalder MEAD. Systemet omfatter Miljø, Energi, Arbejdsmiljø og DDS og opfylder 4 standarder; ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 14001 og ISO 50001.

Vi synes vi har fået et godt udbytte både af processen, hvor vi har haft mange gode diskussioner og sparring med vor konsulent, og hvor vor indsats er blevet forbedret, mere ensartet, dokumenteret og dermed synlig for alle i organisationen, hvilket har forbedret vor kvalitet og samarbejde.

Målt på resultaterne står vi i dag betydeligt styrket i forhold til vort udgangspunkt, idet vor indsats nu er blevet bedre prioriteret og mere målrettet bl.a. i forhold til vore fastsatte forbedringsmål. Vi kan derfor varmt anbefale andre forsyningsvirksomheder at indføre ledelsessystemer.

Læs evt. mere i artiklen "Bedre drikkevandssikkerhed (DDS) og arbejdsmiljø ved Struer Forsyning".

Direktør Knud Schousboe,
Struer Forsyning
 

www.struerforsyning.dk