AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ

Teknik og Miljø - Aarhus Kommune

Det blev i 2009 besluttet, at Teknik og Miljø i Aarhus Kommune skulle miljøcertificeres inden udgangen af 2010, og at hele kommunen skulle arbejdsmiljøcertificeres.

Samtidig har Aarhus Kommune et overordnet mål om, at kommunen som bysamfund skal være CO2-neutral i 2030, så vi ønskede også at indføre energiledelse.

Vi valgte at samarbejde med Milestone Pro om at udvikle og iværksætte et integreret fælles miljø-, energi- og arbejds­miljø­ledelsessystem (kaldet ”MEA-system”), da vi tidligere har fået god hjælp fra Milestone Pro til et pilotprojekt med certificering af et mindre område.

Vi har fået kompetent støtte fra Milestone Pro til arbejdet med MEA-systemet, lige som Milestone Pro har forestået kompetenceudvikling og har været med til at sikre, at vore tidsplaner er overholdt.

Vi er godt tilfredse med den professionelle sparring, vi har oplevet fra Milestone Pros side.

Læs evt. mere i artiklen "Miljø, energi og arbejdsmiljøledelse ved Teknik og Miljø, Aarhus Kommune".

Projektleder Michael Troelsen - Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
www.aarhuskommune.dk