Kvalitetsledelse

Kurser – Kvalitetsledelse

Få større kvalitetsviden og -bevidsthed blandt medarbejderne

Ideen med kvalitetsledelse er at få mere tilfredse kunder og reducere kvalitetsom­kostningerne ved at få bedre styr på kvaliteten gennem systematisk kvalitetsledelse. At arbejde med kvalitetsledelse er en evig udfordring. Kundernes krav og forventninger til kvaliteten er stigende samtidig med, at ressourcerne til at opfylde kravene ofte er under pres.

Store omkostninger til reklamationer, leveringsforsinkelser og andre problemer vil ofte indikere, at jeres kvalitetsledelse ikke fungerer tilfredsstillende. Det kan være jeres systemer til at sikre kvaliteten, som er utilstrækkelige, eller som ikke bliver overholdt i praksis.

billede9 (2) (2)Uanset årsagen er det vigtigt at arbejde med kvalitetsledelse, da kvalitet ofte er den mest betydende faktor for jeres kunders tilfredshed med jer.

Mange virksomheder har derfor valgt at opbygge og indføre et kvalitetssystem f.eks. efter ISO 9001 for at sikre større systematik og sikkerhed i indsatsen eller for at opfylde kunde- eller myndighedskrav hertil.

Et system gør det dog ikke alene. Kvalitetsledelse handler i høj grad også om medarbejder­holdninger og virksomhedskultur, hvorfor der også bør arbejdes med kvalitetsbevidsthed og –forbedringer, så medarbejderne tager større ansvar for kvaliteten.

Formål

Formålet med kurserne er, at de samlet set klæder jeres medarbejdere på til at kunne indgå i planlægning, udvikling og drift af et kvalitetsledelsessystem.

Kurserne giver alle en grundlæggende introduktion til kvalitetsledelse og udvikler deltag­er­ne til kompetente kvalitetsmedarbejdere, som kan forestå forskellige opgaver inden for dokumentation af kvalitetssystemet, kvalitetsforbedringer, kvalitet i eget arbejde, udførelse af audit m.v.

Indhold

Kurserne omfatter typisk følgende temaer:

● Introduktion til kvalitetsledelse (TQM)
● Kvalitetsforbedringer
● Kvalitetssystemet
● Krav i ISO 9001, TS 16949 eller tilsvarende
● Kvalitetsbevidsthed
● Kvalitetsaudit
● Kvalitetscertificeret - hvad så nu?

Kursustemaerne kan tilpasses efter drøftelse med jer. Kurserne kan også kombineres med tilsvarende kurser inden for miljø-, energi- og arbejdsmiljøledelse.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk