Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling

Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling

Er I interesseret i cirkulær økonomi? Ønsker I viden om og udvikling af en ny, innovativ og cirkulær forretningsmodel? Og er i en SMV-virksomhed beliggende i Region Midtjylland?

Så er det nye program i Region Midtjylland  “Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling” med Lifestyle & design Cluster som operatør og med deltagelse af Erhvervshus Midtjylland noget for jer. Vi kan tilbyde at være konsulenter på jeres projekt, da vi er  forhåndsgodkendte af Lifestyle & Design Cluster.

Som noget nyt er det udover almindelige SMV’er også muligt for iværksættere og netværk at deltage, lige som der er mere fokus på design og designfasen som driver for cirkulær økonomi samt FN’s 17 verdensmål.

 

Projektformål

Projektets formål var at støtte de ialt 30 deltagende virksomheder i et innovationsforløb, der handler om at udvikle en mere cirkulær forretningsmodel med fokus på design, der fx forlænger produktlevetiden, reducere miljøpåvirkninger f.eks. reducerer affald, skabe deleøkonomi m.v. og samtidig gøre virksomheden mere konkurrencedygtig. Desuden skal der udvikles en plan og et evt. designbrief for, hvordan I vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel – eller væsentlige dele heraf.

Der er plads til ialt 30 virksomheder over de næste 3 år. Som virksomheden får I op til 100.000 kr. i støtte til en konsulent, som kan hjælpe jer med at gennemføre projektet, herunder udvikle en ny, cirkulære forretningsmodel for et nyt/forbedret produkt eller serviceydelse, som tilgodeser de 3P (Profit – Planet – People).

Betingelsen er, at I er en lille eller mellemstore virksomheder (SMV’er), d.v.s. beskæftiger under 250 personer, har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR. Disse krav gælder desuden, såfremt I er ejet af en koncern med en vis ejerandel.

Der er 2 hold i projektet og ansøgningsfristerne er:

  • Hold 1: 15. september 2019
  • Hold 2: 1. september 2020

På det første hold deltager 15 virksomheder i et forløb, som løber fra ca. 1. nov. 2019 til 1. juli 2020. Vi er konsulent for en af disse virksomheder; BurntWood.

På det andet hold deltager også 15 virksomheder i et forløb, som løber fra ca. 1. dec. 2020 til 1. sept. 2021. Vi er konsulent for 3 af disse virksomheder; Egholm A/S, Ribu Inventarsnedkeri A/S og Hammerum Stålbyg ApS.

Bemærk, at hvis I ikke ligger i Region Midtjylland, kan vi henvise til et tilsvarende landsdækkende CØ-program. Læs nærmere om dette program her.

 

Sådan søger I

I ansøger ved at downloade og indsende et kort ansøgningsskema med jeres virksomhedsstamdata, jeres motivation for at deltage, jeres overordnede mål/strategi og faglige kompetencer samt jeres erfaringer med bæredygtig forretningsudvikling.

Bemærk at forløbet ligner programmet  “Rethink Business – Fokuseret værdikædesamarbejde”, hvor vi gennem de sidste 3 år har været konsulenter for 7 virksomheder og har rigtigt gode virksomhedserfaringer og -cases. Vi har således hjulpet følgende virksomheder:

Følg ovenstående link og læs artikler om virksomhedernes projektdeltagelse og resultater.

Vi kan som godkendte konsulenter tilbyde at støtte jer i projektet. Vi har været konsulenter for 7 spændende virksomheder i 2 tidligere runder af projektet “Rethink Business – Fokuseret værdikædesamarbejde”, som havde nogenlunde samme formål.

 

Projektforløb

Som led i projektet gøres først status på på virksomhedens nuværende bæredygtige indsats og dernæst udvikles en roadmap – en plan for virksomhedens fremtidige, bæredygtige indsats med fokus på materialesundhed og –genanvendelse, ren energi og vand samt social ansvarlighed, men kan også emner som affald, emballage og transport samt i relevant omfang branding/storytelling, kunder, strategi mm. Status og roadmap dokumenteres i en Ressourceprofil.

Desuden overvejes ideer til en ny cirkulær forretningsmodel baseret på den 3-dobbelte bundlinje, som derved både fokuserer på at sikre god indtjening, social ansvarlighed og hensyn til miljøet (Profit – Planet – People).

Virksomhedens prioriterer hvilken cirkulær forretningsmodel for et nyt eller forbedret produkt eller serviceydelse, den ønsker at arbejde videre med og der udarbejdes en Business Model Canvas (BMC) for ideen, herunder kunder, salgskanaler, value proposition, nøgleaktiviteter m.v.

Som led heri arbejdes med en række muligheder for at øge bæredygtigheden og optimere anvendelsen af ressourcer f.eks. forlænget levetid gennem Design for circularity/disassembly (service-/rep.venlighed) eller take-back ordninger, serviceaftaler, leasing-modeller, dele-/platformsbaseret økonomi, industrisymbioser m.v.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk