Rethink Business – fokuseret værdikædesamarbejde

Rethink Business – fokuseret værdikædesamarbejde

Vækstforum i Region Midtjylland har i 2018 gennemført anden runde af projektet ”Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse” med Lifestyle & design Cluster som operatør og med deltagelse af Væksthus Midtjylland. Vi var konsulenter for 5 spændende virksomheder i denne runde. Første runde i projektet blev gennemført i 2017, hvor vi var konsulenter på 2 virksomheder.

Projektets formål var at støtte de ialt 21 deltagende virksomheder i et innovationsforløb, der handler om at gentænke virksomhedens forretningsmodel med henblik på at samarbejde på tværs af værdikæden eller redesigne værdikæden for at forlænge produktlevetiden, reducere miljøpåvirkninger f.eks. affald, skabe deleøkonomi m.v. og dermed gøre virksomheden mere konkurrencedygtig.

 

Projektforløb

Som led i projektet blev der først gjort status på virksomhedens nuværende indsats inden for bæredygtighed og dernæst blev der udviklet en plan (Road Map) for virksomhedens planlagte indsats de kommende 0-10 år. Indsatsen byggede typisk på principperne i Cradle to Cradle d.v.s. med fokus på materialesundhed og –genanvendelse, ren energi og vand samt social ansvarlighed, men kan også indeholder emner som affald, emballage og transport samt kundeindsats, branding/storytelling samt partnerindsats i værdikæden.

Desuden blev der overvejet ideer til en ny grøn forretningsmodel baseret på cirkulær økonomi og den 3-dobbelte bundlinje, som derved både fokuserer på at sikre god indtjening, social ansvarlighed og hensyn til miljøet (Profit – Planet – People). Dette blev dokumenteret i en ressourceprofil for virksomheden.

Virksomhedens prioriterede dernæst hvilken bæredygtig forretningsmodel for et nyt eller forbedret produkt eller serviceydelse, den ønsker at arbejde videre med og fastlagde de nærmere detaljer heri ved at udarbejde en Business Model Canvas (BMC) for ideen, herunder kunder, salgskanaler, value proposition, nøgleaktiviteter m.v.

Som led heri blev der arbejdet med en række muligheder for at øge bæredygtigheden og optimere anvendelsen af ressourcer f.eks. forlænget levetid gennem Design for circularity/disassembly (service-/rep.venlighed) eller take-back ordninger, serviceaftaler, leasing-modeller, dele-/platformsbaseret økonomi, industrisymbioser m.v.

 

Konsulentstøtte

Vi var i anden runde af projektet (2018) konsulenter for følgende virksomheder:

Følg ovenstående link og læs artikler om virksomhedernes projektdeltagelse og resultater.

I første runde af projektet (2016-2017) var vi konsulenter på følgende 2 virksomheder:

 

Projektets tidsplan

Projektets tidsplan var som følger:

  • Kickoff-dag: 6. feb. 2018
  • Udfærdigelse af ressourceprofil inkl. værdikædeovervejelser (fase 2): Medio feb. – maj 2018
  • Udvikling af grøn forretningsmodel, tværfaglige statusmøder inkl. værdikædesamarbejde (fase 3): Maj – aug. 2018
  • Opsamling (produktion af cases, afslutningskonference i Future Week uge 48 samt afrapportering): Sep. – dec. 2018

På baggrund af erfaringerne fra dette program har Lifestyle & Design Cluster nu fået tilskud til et tilsvarende landsdækkende CØ-program, hvor der er gode muligheder for SMV-virksomheder fra hele landet. Læs nærmere om dette program her.

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk