Vækstgrupper

Vækstgruppeforløb

Få viden og inspiration ved at deltage i fælles vækstgruppeforløb

Ideen med en vækstgruppe er at opnå en samarbejdsmæssig synergi mellem en gruppe virksomheder, der har sammenfaldende interesser og mål.

En vækstgruppe består typisk af 4 – 10 virksomheder, der ikke er i direkte konkurrence med hinanden, men er indstillet på et fælles læringsforløb, hvor man både lærer af egne og hinandens erfaringer.

billede16ok-(2)-(2)Under vækstgruppeforløbet kvalificeres deltagerne og deres virksom­heder i.f.t. fastlagte mål, og der gennemføres en samtidig udviklingsproces, hvor virksom­hederne gennemfører projektaktiviteter parallelt med vækstgruppeforløbet.

Et vækstgruppeforløb er en god mulighed for at opbygge viden og få konsulentstøtte til en væsentligt reduceret pris, fordi de deltagende virksomheder deles om omkostningerne.

Formål

Formålet med et vækstgruppeforløb er at opbygge viden og erfaringer i den enkelte deltager­virksomhed til at gennemføre eget organisatorisk udviklingsprojekt. Dette gøres med baggrund i viden og inspiration fra vækstgruppeforløbet, herunder fra konsulenter, andre deltagere og evt. eksterne indlæg.

Et vækstgruppeforløb forløber normalt i en vekselvirkning mellem 6 – 8 fællesmøder (på typisk 1-2 dage) og projektarbejde i virksomhederne, hvortil virksomhederne ofte kan trække på supplerende konsulentbistand efter aftale. På fællesmøder fremlægges resultaterne af de gennemførte ”hjemmeopgaver”, de indhøstede erfaringer diskuteres, lige som der fås inspiration og viden til at fortsætte processen.

Fordelene ved en vækstgruppe er således en bredere erfaringsudveksling og inspiration. Til gengæld skal man som virksomhed være indstillet på at følge et fælles forløb – og være en aktiv deltager heri. En vækstgruppe baserer sig i høj grad på deltagernes egen indsats. Generelt kan det fremhæves, at jo større indsats man yder, desto større udbytte får man.

Indhold

Et vækstgruppeforløbs indhold fastlægges ud fra, hvilket organisatorisk udviklings­område, som deltagerne ønsker at arbejde med. Vækstgruppeforløb kan gennemføres inden for f.eks.:

● Salgsudvikling – topkundestrategi
● Procesforbedringer
● Lean
● Kvalitetsledelse
● Klimaledelse
● Miljø/energiledelse
● Arbejdsmiljøledelse

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk