Trelleborg Hadsten A/S

Trelleborg Hadsten A/S - Hadsten

Vi har de sidste par år arbejdet på at få udflyttet vor hjulproduktion i Danmark til vor nye fabrik i Letland.

Med mange processer og meget erfarne medarbejdere havde vi en stor opgave med at få dokumenteret og overført medarbejdernes produktionsviden til vor nye organisation.

Vi havde brug for hjælp til dette arbejde og valgte tidligt i forløbet at involvere Milestone Pro, som vi kendte godt i forvejen. Vi har fået kompetent hjælp fra vor konsulent fra Milestone, der har fungeret som projektleder.

Milestone Pro har sammen med vore danske og lettiske medarbejdere dokumenteret arbejdsinstruktioner for alle vore produktionsprocesser i Danmark, og herefter indført dem i Letland.

Milestone Pros indsats har i høj grad været med til at sikre, at vi så hurtigt har fået styr på vore processer og produktkvalitet på vor fabrik i Letland.

Læs evt. mere i artiklen "Udflytning og videnoverførsel - Trelleborg Hadsten A/S fik hjælp".

Jesper Rasmussen - Adm. direktør, Trelleborg Hadsten A/S
www.trelleborg.com