KURSER – FORRETNINGSUDVIKLING

Skab en ny og fælles retning for jeres team - tag en udviklingsdag, og gør status på jeres teams nuværende indsats og samarbejde, og diskuter jeres udfordringer. Få fastlagt, hvor I er, hvor I skal hen, og hvordan I kommer det.

Forøg jeres omsætning og indtjening med en topkundestrategi - tag en 1-dags workshop for at få fastlagt jeres topkundestrategi (KAM). Strategien er grundlaget for at udvikle jeres systemer, processer og kompetencer, så I prioriterer jeres ressourcer og er proaktive over for et udvalgt antal topkunder med stor omsætning og potentiale.

Opnå procesforbedringer - tag en 1-dags workshop og arbejd med procesorientering, -analyse og konkrete forbedringer i en eller flere en af jeres forretningsprocesser efter jeres eget valg. Skab samtidig grundlag for, at de aftalte procesforbedringer bliver indført i praksis hos jer, og at I fortsætter indsatsen med procesforbedringer.

Kom godt i gang med tavler og tavlemøder - tag en 1-dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og (udvalgte) medarbejdere arbejder konkret med at fastlægge formål, indhold og form på jeres tavler og tavlemøder.

Forbedr organisationens videndeling, indsats, innovation og arbejdsglæde inden for fastlagte fokusområder - tag et 2-3 dags kursus hos jer i værdibaseret facilitering i praksis. Uddan interne facilitatorer, der faciliterer og inspirerer til forbedringer inden for de fastlagte fokusområder.

Faciliter og inspirer til Lean-forbedringer - tag et 2-3 dags kursus hos jer i Lean audit og følg op på jeres Lean-indsats og resultater. Diskuter styrker og forbedringsmuligheder i Lean-indsatsen, herunder status, planer og resultater inden for de auditerede områder.

Få gennemført en række konkrete forbedringer ved at få medarbejderne mere på banen og skab en medarbejderdreven forbedringskultur - tag et 2-3 dags kursusforløb og klæd jeres medarbejdere på til at løse konkrete problemstillinger, som de oplever i hverdagen.