KURSER – FORRETNINGSUDVIKLING

Hør om hvordan I gennem arbejde med bæredygtig forretningsudvikling og cirkulær økonomi kan skabe nye forretningsmuligheder og forbedre jeres konkurrenceevne - og få tilskud til indsatsen. Deltag på vores gratis gå-hjem møde i Aarhus (ny dato herfor er ikke fastlagt).

Hør om FN's 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling, og hvordan I kan opnå nogle strategiske fordele ved at arbejde med målene. Deltag i vores gratis gå-hjem møde i Aarhus d. 8. feb. 2018 kl. 14.00-16.00.

Hør om Digitalisering og Industri 4.0 og hvordan I kan opnå nogle strategiske fordele ved at arbejde med disse områder. Deltag i vores gratis gå-hjem møde i Aarhus (ny dato herfor er ikke fastlagt).

Få viden om FN's 17 verdensmål, hvilke mål der er relevante for jer, og hvordan målene kan skabe værdi for jer. Prøv vores vores interne ½-1 dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og relevante medarbejdere arbejder konkret med at gennemgå og vurdere, hvordan I som virksomhed kan opnå nogle strategiske og forretningsmæssige fordele af at arbejde med FN's 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

Kom godt i gang med jeres bæredygtige udvikling. Prøv vores vores interne 1-dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og relevante medarbejdere arbejder konkret med at udvikle jeres bæredygtige business, herunder ideer til jeres fremtidige indsats, så I kommer i gang med at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge, herunder hurtigt høster evt. lavthængende frugter.

Skab en ny og fælles retning for jeres team - tag en udviklingsdag, og gør status på jeres teams nuværende indsats og samarbejde, og diskuter jeres udfordringer. Få fastlagt, hvor I er, hvor I skal hen, og hvordan I kommer det.

Gentænk jeres forretning og skab større værdi for jeres kunder og virksomhed. Tag en 2-dags workshop i Digitalisering/Industri 4.0 og lær hvordan du får igangsat en forandringsproces, hvor produkter, services, processer og systemer gøres billigere, hurtigere og mere tilgængelige. Næste kursus afholdes d. 19. sept. og 10. okt. i Aarhus. 

Forøg jeres omsætning og indtjening med en topkundestrategi - tag en 1-dags workshop for at få fastlagt jeres topkundestrategi (KAM). Strategien er grundlaget for at udvikle jeres systemer, processer og kompetencer, så I prioriterer jeres ressourcer og er proaktive over for et udvalgt antal topkunder med stor omsætning og potentiale.

Opnå procesforbedringer - tag en 1-dags workshop og arbejd med procesorientering, -analyse og konkrete forbedringer i en eller flere en af jeres forretningsprocesser efter jeres eget valg. Skab samtidig grundlag for, at de aftalte procesforbedringer bliver indført i praksis hos jer, og at I fortsætter indsatsen med procesforbedringer.

Kom godt i gang med tavler og tavlemøder - tag en 1-dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og (udvalgte) medarbejdere arbejder konkret med at fastlægge formål, indhold og form på jeres tavler og tavlemøder.

Forbedr organisationens videndeling, indsats, innovation og arbejdsglæde inden for fastlagte fokusområder - tag et 2-3 dags kursus hos jer i værdibaseret facilitering i praksis. Uddan interne facilitatorer, der faciliterer og inspirerer til forbedringer inden for de fastlagte fokusområder.

Faciliter og inspirer til Lean-forbedringer - tag et 2-3 dags kursus hos jer i Lean audit og følg op på jeres Lean-indsats og resultater. Diskuter styrker og forbedringsmuligheder i Lean-indsatsen, herunder status, planer og resultater inden for de auditerede områder.

Få gennemført en række konkrete forbedringer ved at få medarbejderne mere på banen og skab en medarbejderdreven forbedringskultur - tag et 2-3 dags kursusforløb og klæd jeres medarbejdere på til at løse konkrete problemstillinger, som de oplever i hverdagen.

Få inspiration og fastlæg konkrete planer for, hvordan I vil arbejde systematisk med Cooperate Social Responsibility - tag en 1-dags workshop om CSR og de forretningsmæssige muligheder.