Workshop – opfyldelse af kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Workshop - Opfyldelse af kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Vi tilbyder en ½-1 dags workshop for jeres ledere og nøglemedarbejdere inden for jeres kvalitets- og miljøledelsessystemer, hvor vi præsenterer kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for diskussion og fastlæggelse af, hvordan I som virksomhed kan opfylde kravene.

Under workshoppen kan der fastlægges konkrete løsninger og aktions, ansvar og deadlines for opfyldelsen i en plan, som I efter workshoppen kan anvende som grundlag for jeres videre arbejde med at opfylde ISO 9001:2015 og/ellet ISO 14001:2015.

 

Baggrund

Der nyeste udgaver af de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001 udkom i sept. 2015. De bygger på en ny, fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt, og som bliver fælles for alle ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med forskellige standarder og integrere opfyldelsen i virksomhedens ledelsessystem.

 

Formål

Introducere kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 (eller kun én af standarderne efter jeres valg) med henblik på at diskutere og planlægge, hvordan I som virksomhed kan opfylde kravene.

Workshoppen giver viden om de vigtigste ændringer i de nye standarder og et kvalificeret grundlag for at diskutere og fastlægge forbedringer i jeres ledelsessystem samt en plan for gennemførelse af arbejdet.

 

Indhold

Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

Introduktion til ISO 9001 og/eller 14001 - ½-dag – især for ledere samt kvalitets- og miljømedarbejdere:

 • Introduktion til den fælles ISO-struktur
 • Introduktion til vigtigste krav i ISO 9001 og/eller ISO 14001
 • Diskussion – betydning for virksomheden samt løsningsmuligheder
 • Opgave – fastlægge overordnet plan for opfyldelse af kravene.

Nye/ændrede krav i ISO 9001 og/eller ISO 14001 – ½ dag – især for kvalitets- og miljømedarbejdere:

 • Præsentation og diskussion af konkrete løsningsmuligheder vedr. de nye krav:
  o Organisationens rammer og vilkår samt interessernes behov og forventninger
  o Adressering af risici og muligheder og fastlægge evt. aktions
  o Lederskab og ledelsessystemer, mål og planlægning, kommunikation og leverandørstyring samt øvrige nye ISO-krav
 • Opgave – fastlægge detailplan for opfyldelse af kravene.

 

Link

Læs mere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk