Workshop – opfyldelse af ny ISO 9001 og ISO 14001

Workshop - Opfyldelse af ny ISO 9001 og ISO 14001

Vi tilbyder en ½-1 dags workshop for jeres ledere og nøglemedarbejdere vedrørende jeres kvalitets- og miljøledelsessystemer, hvor vi præsenterer de nye krav i ISO 9001 og ISO 14001 for diskussion og fastlæggelse af, hvordan I som virksomhed kan opfylde de nye krav.

Under workshoppen kan der fastlægges konkrete løsninger og aktions, ansvar og deadlines for opfyldelsen i en plan, som I efter workshoppen kan anvende som grundlag for jeres videre arbejde med at konvertere til de nye standarder.

 

Baggrund

Der udkom nye udgaver af de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001 i sept. 2015. De bygger på en ny, fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt, og som bliver fælles for alle ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med forskellige standarder og integrere opfyldelsen i virksomhedens ledelsessystem.

De nye udgaver medfører, at virksomheder, der i dag opfylder en eller flere af de nuværende standarder skal revidere deres ledelsessystem(er), så de efter en overgangsperiode på max. 3 år opfylder de nye krav senest sept. 2018 (målt gennem recertificering/opfølgningsaudit). Nye virksomheder kan stadig certificeres efter de gamle standarder frem til marts 2017.

 

Formål

Introducere de nye krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 (eller kun én af standarderne efter jeres valg) med henblik på at diskutere og planlægge, hvordan I som virksomhed kan konvertere til den/de nye standarder.

Workshoppen giver viden om de vigtigste ændringer i de nye standarder og et kvalificeret grundlag for at diskutere og fastlægge forbedringer i jeres ledelsessystem samt en plan for gennemførelse af arbejdet.

 

Indhold

Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

Introduktion til de nye standarder - ½-dag – især for ledere samt kvalitets- og miljømedarb.:

 • Introduktion til den nye, fælles ISO-struktur
 • Introduktion til de vigtigste ændringer i ISO 9001 og/eller ISO 14001
 • Diskussion – betydning for virksomheden samt løsningsmuligheder
 • Opgave – fastlægge overordnet plan for opfyldelse af de nye krav.

Nye/ændrede krav i de nye standarder – ½ dag – især for kvalitets- og miljømedarbejdere:

 • Præsentation og diskussion af konkrete løsningsmuligheder vedr. de nye krav:
  o Organisationens rammer og vilkår samt interessernes behov og forventninger
  o Adressering af risici og muligheder og fastlægge evt. aktions
  o Lederskab og ledelsessystemer, mål og planlægning, kommunikation og leverandørstyring samt øvrige nye ISO-krav
 • Opgave – fastlægge detailplan for opfyldelse af de nye krav.

 

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller . Læs evt. mere på https://www.milestone-pro.dk