Energiledelse

Kurser – Energiledelselkj

Vi tilbyder forskellige 1-2 dags virksomhedsinterne kurser i energiledelse.

Ideen med energiledelse er at reducere jeres energipåvirkninger og få større systematik i jeres indsats. Vi oplever generelt en stærkt stigende interesse for indførelse af energiledelse blandt såvel offentlige som private virksomheder.

Stigende fokus på energirigtig adfærd, stigende energipriser og fokus på global opvarmning er alt sammen med til at fremme en udvikling, hvor mange virksomheder vælger at indføre et energiledelsessystem typisk på basis af kravene i ISO 50001.

Det kræver en indsats at indføre energiledelse, men erfaringen viser, at indsatsen hurtigt lønner sig, da projektomkostningerne normalt tjenes hjem allerede under projektet.

Ved at indføre et energiledelsessystem spares omkostninger gennem et mindre forbrug af f.eks. el, varme og brændstof. Samtidig fås en bedre profil i offentligheden.

 

Formål

Formålet med kurserne er, at de samlet set klæder jeres medarbejdere på til at kunne indgå i planlægning, udvikling og drift af et energiledelsessystem.

Kurserne giver alle en grundlæggende introduktion til energiledelse og udvikler deltagerne til kompetente energimedarbejdere, som kan forestå forskellige opgaver inden for energikort-lægning, dokumentation af energiledelsessystemet, energi i eget arbejde, udførelse af audit m.v.

 

Indhold

Kurserne omfatter typisk følgende temaer:

• Introduktion til energiledelse
• Myndighedskrav til energiindsatsen
• Energikortlægning og –forbedringer – evt. energisyn
• Energiledelsessystemet
• Krav i ISO 50001
• Energibevidsthed og -forbedringer
• Energiledelsesaudit
• Energiledelsescertificeret – hvad så nu?

Kursustemaerne kan tilpasses efter drøftelse med jer. Kurserne kan også kombineres med tilsvarende kurser inden for miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse.

 

Målgruppe

Kurserne henvender sig til alle organisationer, der ønsker inspiration og metoder til at arbejde med energiledelse.

Kurserne gennemføres for de medarbejdere, der projekt- eller driftsmæssigt skal forestå eller deltage i udvikling og drift af virksomhedens energiledelse.

 

Link

Læs mere om:

.

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk