Certificeret – hvad så nu?

Workshop - Certificeret og hvad så nu?

Få mere strategisk værdi ud af jeres ledelsessystem

Ideen med workshoppen er at øge værdien af jeres indsat og resultater inden for jeres certificerede områder ved at ”hæve overliggeren”, så jeres system ikke alene opfylder krav i den valgte standard, men endnu vigtigere understøtter opfyldelsen af jeres visioner, strategier og mål.

hvadsaaVi oplever i mange tilfælde, at systemet efter en certificering ofte er gået lidt i stå grundet manglende fokus på samt ressourcer til og motivation for at drive systemet driftsmæssigt.
Opfattelsen er ofte, at certificeringen allerede har vist sin værdi i form af den gode proces, der førte frem til certificeringen og eventuelt også i forhold til konkrete kundekrav til en certificering.

Vi møder derfor ofte spørgsmålet – skal vi droppe vor certificering? Den føles nu nærmere som en unødig omkostning end om en god investering. Som udgangspunkt må vi svare nej, da det typisk handler om, at revitalisere indsats og system, så det i højere grad understøtter virksomhedens strategi ved at bidrage til løsning af virksomhedens aktuelle udfordringer.

Ved at øge den strategiske betydning af ledelsessystemet er det erfaringen, at ledelsesinteressen og værdien af systemet stiger, og det bliver i højere grad en del af virksomhedens virkelighed i stedet for et ”tålt sidevognsprojekt”.

Formål

Formålet med workshoppen er at diskutere og evaluere indsats og resultater af det nuværende ledelsessystem, samt at introducere ideen bag en mere strategisk indsats og ledelsessystem. Herefter introduceres de områder, der med fordel kan forbedres for at øge værdien.

Workshoppen udvikler deltagerne, så de får inspiration til at forbedre værdien af virksomhedens ledelsessystem, inkl. overvejelser om og planlægning af den videre indsats efter workshoppen.

Indhold

Workshoppen kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde følgende programpunkter:

  • Værdi og resultater af jeres certificering/ledelsessystem
  • Ideer til en mere strategisk indsats
  • Det strategiske ledelsessystem
  • Procesinnovation - øget kundeværdi og effektivitet
  • Strategisk målstyring
  • Tavler og tavlemøder
  • Medarbejderdrevne forbedringer
  • Planlægning af den videre indsats efter kurset

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk