Miljø, energi og arbejdsmiljøcertificering af Affald Varme Aarhus

Miljø, energi og arbejdsmiljøcertificering af AffaldVarme Aarhus

Spændingen var stor, da AffaldVarme Aarhus i juni 2010 som den første affalds- og forsyningsvirksomhed i Danmark skulle certificeres inden for 3 områder på en gang; ISO 14001 inden for miljøledelse, OHSAS 18001 inden for arbejdsmiljøledelse og DS/EN 16001 inden for energiledelse (populært kaldet "MEA" for Miljø, Energi og Arbejdsmiljø).

Lever vi op til kravene i de forskellige standarder? Opfylder vi alle myndighedskrav inden for MEA? Kan vi svare på spørgsmålene og finde de nødvendige oplysninger i MEA-systemet? Lever vi i praksis op til kravene i MEA-systemet?

Med ca. 280 medarbejdere inden for områder som affaldsforbrænding, varme- og fjernvarmeforsyning, genbrugsstationer m.v. er der rigtigt mange områder, der skal være styr på, for at der med sikkerhed kan svares JA til disse spørgsmål.

Der var derfor stor glæde og stolthed i organisationen, da Dansk Standard Certificering efter certificeringsaudit konkluderede, at "I har gjort det rigtigt flot og været gode til at involvere medarbejderne"

Certificeringen var kulminationen på en proces, der begyndte, da virksomheden for ca. 5 år siden fik miljø- og arbejdsmiljøcertificeret et mindre område inden for affaldsbehandling. Der var tale om et lille miljø- og arbejdsmiljøsystem, som var udarbejdet med deltagelse af alle medarbejdere, hvorfor der var et godt ejerskab til systemet.

Forvaltningschef Bjarne Munk fortæller: - Vi har generelt haft gode erfaringer med vor hidtidige miljø- og arbejdsmiljøsystem, hvor den større systematik, klare mål og ansvar, fokus på forbedringer m.v. har givet mere tilfredse medarbejdere, mere dynamik og større sikkerhed for, at vi har styr på tingene. Vi ønskede derfor at udbrede systemet til hele organisationen.

I 2008 blev det besluttet, at Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune skulle miljø-, energi- og arbejdsmiljøcertificeres inden udgangen af 2010 på baggrund af et fælles ledelsessystem, fortsætter han. - En række af vore medarbejdere har derfor været med til at udvikle det fælles MEA-system, som danner grundlag for vort eget, nye MEA-system.

Arbejdsmiljøkoordinator Hanne Aarup supplererer: - Vi har i 2010 haft travlt med vort MEA-projekt. Vi har bl.a videreudviklet det fælles MEA-system, så det understøtter vore aktiviteter i AffaldVarme Aarhus, og vi har gennemført miljø- og energikortlægning på alle områder. Desuden har vi udført personrisikoanalyser, indført vort IT-baserede MEA-system samt gennemført intern audit, så der har været pres på samtidig med, at det har været utroligt spændende.

- Vi har udover egne medarbejdere involveret vor konsulent fra Milestone Pro, der også støttede os i vort pilotprojekt for 5 år siden, og har derved fået god hjælp til informationstiltag og bidrag til gode løsninger samt til intern audit, som gav en rigtig god status på, hvor langt vi reelt var i processen, og hvad vi skulle have forbedret inden certificeringen, slutter Hanne Aarup.

Bjarne Munk fortsætter: - Det har været en spændende og ressourcekrævende proces, hvor vi har fået god hjælp fra ildsjæle i organisationen, herunder vore MEA-koordinatorer og vor konsulent fra Milestone Pro.

- Vi har gennem arbejdet fået langt større fokus og styr på vores MEA-indsats i hele organisationen og har opnået en række gode resultater herfra, lige som vi er godt på vej mod nye MEA-mål, så jeg kan varmt anbefale andre affalds- og forsyningsselskaber at indføre MEA-ledelse, slutter han.

Læs evt. mere om Affald Varme Aarhus her.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

bjarne-munk-jensen

Bjarne Munk,
Forvaltningschef, AffaldVarme Aarhus
www.aarhuskommune.dk