Densit sparer årligt min. ½ mio. kr. med miljø- og arbejdsmiljøledelse

Densit sparer årligt min. ½ mio. kr. med miljø- og arbejdsmiljøledelse

Mange private og offentlige virksomheder arbejder i disse år med at indføre systematisk og dokumenteret miljø- og arbejdsmiljøledelse, udover hvad de er lovmæssigt forpligtet til.

Indsatsen skyldes ofte et ønske om at leve op til øgede krav og forventninger til virksomhedens sociale ansvar og bæredygtighed fra kunder, medarbejdere og samfundet. En indsats for en mere bæredygtig vækst kan profilere virksomheden overfor nuværende og potentielle kunder, medarbejdere, investorer m.fl., så virksomheden bliver mere attraktiv som leverandør og arbejdsplads. I nogle brancher f.eks. offshoreindustrien kan indsatsen desuden være afgørende for, at virksomheden overhovedet får lov til at byde på et projekt.

Det kræver en øget indsats at arbejde systematisk med miljø- og arbejdsmiljøledelse, men alle gør i forvejen en indsats grundet myndighedskrav på området. Erfaringen viser, at en yderligere indsats hurtigt lønner sig, da der udover image- og markedsmæssige fordele også opnås konkrete besparelser i form af et mindre forbrug af f.eks. råvarer, el og varme samt lavere sygefravær, færre arbejdsulykker, mere tilfredse medarbejdere m.v.

Det er også oplevelsen ved Densit Aps i Aalborg, som producerer cementbaserede produkter til områder med høje styrkekrav bl.a. til offshoreindustrien. Administrerende direktør Finn Thor Hansen fortæller:
- Vi besluttede at indføre miljø- og arbejdsmiljøledelse for et par år siden bl.a. foranlediget af en kunde inden for offshore, som stillede store krav til vor miljø- og arbejdsmiljøindsats. Vi tog kontakt til Milestone Pro, som vi tidligere har anvendt til andre projekter bl.a. inden for kvalitetsledelse og procesforbedringer.

- Vi havde i forvejen et certificeret kvalitetssystem, som vi på konsulentens anbefaling besluttede at udvide til et integreret kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøsystem, fortsætter Finn Thor Hansen og tilføjer: - Milestone Pro har sammen med vor projektorganisation forestået kortlægning af miljøpåvirkninger, udførelse af personrisikoanalyser samt udarbejdelse og indførelse af nye procedurer inden for miljø- og arbejdsmiljø.

Gennem kortlægningen blev der identificeret en række væsentlige påvirkninger inden for miljø og arbejdsmiljø. Dette førte til, at Densits ledelse fastlagde en række forbedringsmål og udpegede ansvarlige for at nå målene. Nogle af disse forbedringer blev gennemført allerede under projektet, mens andre er gennemført efter at Densit ApS blev miljø- og arbejdsmiljøcertificeret.

Kvalitets- og miljøchef Frederik Gudi Sommer-Gleerup fortæller: - Vi har fået mere end halveret vort produktspild, reduceret vort elforbrug med ca. 20 % og har fået øget vores genbrugsprocent til 75 %, så vi har opnået markante resultater af indsatsen. Desuden har vi gennem ny teknologi reduceret støvgener og støj i vor produktion, så der nu ikke længere skal anvendes frisklufts-/støvmaske.

Finn Thor Hansen supplerer: - Vi har opnået konkrete besparelser på min. ½ mio. kr. pr år, lige som indsatsen har ført til, at vi bedre kan opfylde kundekrav og forventninger til området i dag. Projektet har virkelig sat fokus på vor miljø- og arbejdsmiljøindsats og har resulteret i, at vi er blevet certificeret efter ISO 14001 og OHSAS 18001.
- Vi oplever, at projektet har været en stor succes, og kan derfor varmt anbefale andre virksomheder en tilsvarende indsats gerne med Milestone Pro som konsulent, slutter Finn Thor Hansen.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

finnthor

Finn Thor Hansen 
administrerende direktør Densit ApS
www.densit.com