Nyt ledelsessystem og grøn forretningsmodel ved LS Net

Nyt ledelsessystem og ny grøn forretningsmodel ved LS Net

LS Net har udviklet et nyt kvalitets- og miljøsystem og fik samtidig interesse for også at udvikle en ny, grøn forretningsmodel. LS Net blev certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001 i februar 2020 med stor ros fra auditor. Samtidig er der skabt overblik over virksomhedens nuværende CO2-udledning og planlagt gode miljø- og klimatiltag fx et produkt i et andet materiale, som kraftigt vil reducere CO2-udledningen.

LS Net er en mindre virksomhed med ca. 10 medarbejdere og Danmarks førende virksomhed inden for udvikling, salg og produktion af net til sport, erhverv og fritid. LS Net samarbejder med kunderne om at udvikle, afprøve og producere netløsninger, der er målrettede og nøje afpassede til det miljø og den funktion, som produktet skal opfylde.

- Vi besluttede sidste år, at vi ville udvikle og indføre et kvalitets- og miljøsystem, og få det certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001, fortæller Ole Træholt fra LS Net og fortsætter:

– Det skyldes bl.a. at en af vores store kunder stillede krav om, at vi blev certificeret, hvis de fortsat skulle handle med os. Desuden mener vi, at det i de kommende år vil blive bydende nødvendigt at have dokumenteret styr på kvalitets- og miljøaspekter, lige som FN’s verdensmål spøger i kulissen.

Det var dog ikke alene af markedsmæssige årsager, at LS Net gik i gang. Ole Træholt fortæller:
– Vi havde også et ønske om, at få den store personlige viden, der ligger ved ledelse og medarbejdere, fx om vores processer, gjort til almen organisatorisk viden, så vi får fastholdt og delt den nødvendige viden i virksomheden.

 

Projektstarten

LS Net gik herefter i gang med at planlægge projektet sammen med Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro. I den forbindelse blev virksomhedens organisationsplan opdateret bl.a. med udpegning af en ny kvalitets- og miljøfunktion med Ole Træholt som ansvarlig samt udpegning af nye procesejere. Desuden blev der optegnet en procesmodel og fastlagt indhold i et integreret kvalitets- og miljøsystem med reference til de forskellige ISO-krav.

Projektformål, planer m.v. blev kommunikeret på et info-møde for alle medarbejdere for at sikre ejerskab og opbakning. Dernæst blev der holdt møde med procesejere for at igangsætte arbejdet med at screene og udvikle virksomhedens processer.

Ole Træholt fortæller: – Vi lagde stor vægt på, at vi ville have et brugervenligt og enkelt kvalitets- og miljøsystem, der passede til os. Vi har derfor nøje vurderet, hvor meget systemdokumentation, der var behov for at kunne styre vores kvalitets- og miljøindsats. Ole fortsætter;

- Vi har afhængig af de enkelte processer enten ingen procesdokumentation, et flowdiagram og/eller en procesbeskrivelse og kun ganske få instruktioner. Vi har gjort mest ud af dokumentationen for de processer fx i produktionen, hvor mange medarbejdere er involveret.

 

Afvigelser gav ny viden

En af virksomhedens nye processer er styring af afvigelser og reklamationer, som virksomheden tidligt i projektet begyndte at registrere. Ole Træholt fortæller:

– Vi vidste godt, at vi undertiden havde reklamationer som følge af afvigelser, men forventede egentligt ikke, at vi ville få meget ud at registrere disse.
Men da vi først kom i gang med registreringerne, viste det sig, at der var flere afvigelser end forventet, og at de ofte skyldes misforståelser og andre menneskelige fejl. Vi lærte meget af at synliggøre og drøfte de enkelte afvigelser og har efterfølgende ændret lidt på vores processer og kontroller, så vi nu næsten aldrig oplever fejl.

Under arbejdet med processerne blev relevante procesforbedringer testet og gradvist indført i praksis, så medarbejderne er på den måde blevet godt involveret. Det var en stor fordel, da det samlede kvalitets- og miljøsystem formelt skulle indføres efter ca. ½ års arbejde med systemet.

 

Miljødata gav ny indsigt om bæredygtighed

Som led i miljøarbejdet blev der indsamlet miljødata om virksomhedens energi- og ressourceforbrug m.v.

- Vi har tidligere fået gennemført en energiscreening og arbejdet med energiforbedringer, herunder bl.a. indført LED-belysning flere steder, fortæller Ole Træholt: - Men da vi med hjælp fra konsulenten fik beregnet vores CO2-udledning, var det lidt af en øjenåbner. Vi indkøber hvert år mange tons plastiknet, som er det foretrukne materiale til netproduktion, der typisk udspringer af produktion til fiskeindustrien. Men vi havde aldrig vidst, at CO2-udledningen fra vores net udgør ca. 96 % af vores samlede CO2-udledning.

CO2-udledningen foregår generelt ikke lokalt men ved produktion og bortskaffelse fx forbrænding af plastnettene efter endt brug. Dog ender en del af nettene ved det lokale affaldsselskab i form af processpild.

Ole Træholt fortæller: – Vi har en vis spildprocent, da vi køber net i hele baner og dermed får fraklip ved produktion af nogle produkter. Kommunen modtager gerne vores spild til forbrænding, men det er jo spild af gode ressourcer, så vi har i samarbejde med vores konsulent forsøgt at få genanvendt eller genbrugt spildet gennem kontakt til leverandører og mulige aftagere, men foreløbig uden held.

- Vi arbejder dog videre med at reducere spildet, og forsøger at få det genbrugt, og derudover vil vi løbende se på muligheder for at anvende alternative materialer, da plast efterhånden er blevet et udskældt materiale, nævner Ole Træholt.

 

Vellykket certificering

LS Net havde flere interne møder for at informere om og gennemgå de konkrete ændringer som følge af det nye kvalitets- og miljøsystem, og der blev herefter gennemført en intern audit for at følge op på indførelsen i praksis samt en ledelsesevaluering. Herefter var virksomheden klar til certificering.

- Vi var meget spændte på certificeringen, men vi følte, at vi havde styr på tingene, da vi havde arbejdet seriøst både med udvikling og dokumentation af vores processer og med at få relevante forbedringer indført i praksis, fortæller direktør Niels Damgaard og fortsætter:

– Vi fik da også stor ros for vores gode system og blev certificeret uden anmærkninger, så det er vi meget stolte af. Nu kan vi bruge certificeringerne som bevis på, at vi har styr på vores kvalitets- og miljøindsats og dermed leve op til evt. kundekrav eller -forventninger.

 

Ny grøn forretningsmodel

Undervejs i projektet kom LS Net med i projektet "Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er" med NBEN som operatør. Det skyldes et ønske om at arbejde videre med den bæredygtige indsats og få udviklet en ny grøn forretningsmodel for virksomheden.

- Vi havde drøftet mange gode bæredygtige tiltag med vores konsulent i løbet af vores projekt, og ville gerne arbejde med at kommercialisere de bedste af disse, fortæller Niels Damgaard: – Vi valgte at fokusere på, at videreudvikle et af vores hovedprodukter, så det kan produceres i polypropylen (PP) i stedet for det nylon, som vi køber i dag.

Nylon – også kaldet Polyamid (PA-6) – har en CO2-udledning, der er ca. 4-5 gange større end polypropylen (PP), så der er store reduktioner at hente ved at substituere nylon med PP. Det er imidlertid ukendt for de fleste, bl.a. fordi de færreste materialer i dag er deklareret med hensyn til deres CO2-udledning.

- Det var overraskende, at vi kan spare så meget CO2 ved at gå fra nylon til PP, så det var vi ikke i tvivl om, at vi ville gøre. Det kræver en konstruktionsændring og produktionsmodning, men kan til gengæld give et bedre produkt, så det er absolut inden for rækkevidde, siger Niels Damgaard og tilføjer:

- Det er ikke sikkert, at vi kommer til at omsætte mere på det pågældende produkt, fordi vi udskifter materialet, men ved at gøre kunderne opmærksom på fordelene bl.a. klimagevinsten, forventer vi, at de vil tage godt imod det nye produkt.

 

Inspirerende samarbejde

- Vi har været glade for vores samarbejde med vores konsulent. Han har med sikker hånd og god inspiration hjulpet os med at opbygge et ledelsessystem, som vi ønskede det med fokus på enkelt hed og brugervenlighed og samtidig bidraget med udvikling af vores nye, grønne forretningsmodel.

- Vi kan derfor varmt anbefale Milestone Pro til andre, der ønsker at udvikle et ledelsessystem eller en grøn forretningsmodel, slutter Niels Damgaard.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk