STØTTE TIL DRIFT OG UDVIKLING AF KVALITETS- ELLER MILJØSYSTEM

Få støtte til drift og udvikling af kvalitets- eller miljøsystemet

Det kan være svært at finde tilstrækkelig med ressourcer og inspiration til drift og udvikling af virksomhedens kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøsystem, når det efter en certificering mister nyhedens interesse, og når driften samt andre udviklingstiltag trænger sig på.
Der er altid knaphed på ressourcer, og det kan være svært at formå virksom­hedens ledelse til at afsætte tilstrækkelige medarbejderressourcer til opfølgning og videreudvikling af systemet.

Flere og flere virksomheder vælger derfor at outsource nogle af driftsopgaverne til en ekstern part, f.eks. ved at anvende et konsulentfirma til helt eller delvist at forestå virksomhedens interne audit og evt. deltage i ledelsens evaluering.

Et konsulentfirma kan også forestå vedligehold af virksomhedens oversigter over relevante myndighedskrav, udarbejde eller kvalitetssikre miljøkort­lægnings­rapporter eller miljøredegørelser. Eller det kan anvendes til sparring i relation til opfyldelse af nye krav i standarder, inspiration til systemforenklinger eller -fornyelser, fastlæggelse af nye miljø- og kvalitetsmål, forbedringsprojekter m.v. Mulighederne er mange.

Firmaet Torben Schroll i Munkebo er en af de virksomheder, der får støtte til drift og udvikling af virksomhedens kvalitetssystem

- Vi blev kvalitetscertificerede i 1989, som en af de første virksomheder i Danmark, fortæller fabrikant Torben Schroll fra firmaet Schroll i Munkebo. - Vort kvalitetssystem fyldte dengang kun 12 sider excl. instruktioner og blanketter, da vi altid har lagt vægt på at have et enkelt og brugervenligt kvalitetssystem.

Schroll fremstiller adaptere, fittings- og kabelforskruninger til elektriske installationer i Ex-områder (eksplosionsområder) såvel on-/offshore som til den kemiske industri. Udover ISO 9001 skal firmaet derfor også opfylde kravene i ATEX (grundet eksplosionssikret materiel).

- Vi fik god hjælp af konsulenten fra Milestone Pro til at udvikle og indføre vores daværende kvalitetssystem, tilføjer Torben Schroll og fortsætter; - vi har siden valgt også at bruge Milestone Pro til opfølgning og udvikling af vores kvalitetssystem, så det er deres konsulent, der forestår vore interne audit, og konsulenten deltager også i ledelsens evaluering.

- Vi har altid fået kvalificeret og inspirerende støtte fra Milestone Pro, og vil gerne anbefale dem til andre virksomheder, som ønsker at indføre et simpelt kvalitetssystem, og få hjælp til drift og udvikling af dette, slutter Torben Schroll.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk

torbenschroll

Torben Schroll
Fabrikant
www.schroll-dk.com