Flow.Vision A/S fik hurtigt ISO 9001-certifikat

Flow.Vision A/S fik hurtigt ISO 9001-certifikat!

Der gik kun lidt over et halvt år fra virksomheden Flow.Vision A/S i Odense, besluttede sig for at udvikle og indføre et kvalitetssystem og få en ISO 9001-certificering, til certifikatet kom i hus til alles tilfredshed, og med stor ros fra auditoren fra DnV.

Flow.Vision A/S udvikler og producerer anlæg til reduktion af NOx fra kraftværker, cementfabrikker samt andre forbrændingsanlæg, i form af Selective Non-Catalytic Reaction, Selective Catalytic Reaction og kombinationer af disse. Virksomheden har de senere år oplevet stor vækst grundet stigende myndighedskrav til reduktion af luftemissioner.

Virksomheden har siden starten for få år siden primært solgt sine anlæg i Kina gennem sit kinesiske søsterselskab. I Kina har der ikke været krav og forventninger til virksomhedens kvalitetsstyringsindsats, udover at anlæggene skal opfylde de aftalte funktionskrav.

Flow.Vision A/S ønskede sidste år at udvide sin eksport til også at omfatte andre markeder i Asien, Mellemøsten og Europa. Det betød, at der kom nye markeds- og kundekrav om at indføre et kvalitetssystem og opnå en ISO 9001-certificering.

Virksomhedens adm. direktør Payam B. Salimi fortæller:
- Vi har siden starten satset på at levere kvalitetsanlæg til vore kinesiske kunders fulde tilfredshed, men vi måtte sidste år konstatere, at der på andre markeder er skærpede krav og forventninger til, at man som leverandør kan dokumentere sin kvalitetsstyring gennem en ISO-certificering.

- Vi valgte derfor at igangsætte et kvalitetsprojekt og talte med forskellige konsulenter, der kunne hjælpe os med dette. Valget faldt på Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS, bl.a. fordi de havde en god tilgang til at kombinere kvalitets- og forretningsudvikling, forstod vigtigheden af at involvere medarbejderne i projektet, og fordi der var en god kemi mellem konsulent og ledergruppe.

Projektet blev sat i gang gennem en interviewrunde med en række nøglemedarbejdere, hvor virksomhedens kvalitetsmæssige status og deltagernes krav og ønsker til projektet blev diskuteret. Konsulenten kom på den baggrund med nogle konklusioner og anbefalinger vedr. projektet. På den baggrund blev der formet en styregruppe, udpeget en projektleder og fastlagt en handlingsplan.

Projektleder Kenneth Askløf supplerer:
- Det har været et stort arbejde at gennemføre projektet, da vi samtidig har skullet gennemføre nogle store kundeopgaver. Men indsatsen har virkelig lønnet sig, da vi fået bedre styr på vores forretningsprocesser, værktøjer og registreringer, så vi alle har fået et mere kvalificeret arbejdsgrundlag fra det foregående led i kvalitetskæden. I dag er f.eks. alle nye projekter fuldt ud dokumenterede med tegninger og specifikationer, når produktionen skal i gang med dem. Og vi har fået en langt bedre as-built dokumentation.

Adm. direktør Payam B. Salimi tilføjer:
- Vi har været glade for den rådgivning, vi har fået fra vor konsulents side, og som har ført til, at vi på kun lidt over et halvt år har kunnet opbygge, indføre, auditere og få certificeret vores nye kvalitetssystem og endda fået stor ros fra DnV. Auditoren fra DnV roste bl.a. systemets logiske struktur og fandt slet ingen afvigelser ved certificeringsaudit grundet en stor indsats fra hele organisationens side, og ikke mindst takket være vor projektleder og konsulent.

- Med vores store erfaring og teknologividen inden for området har vi store forventninger til, at ISO 9001-certificeringen kan være med til at sikre vores fortsatte vækst både gennem adgangen til nye markeder og kunder, og ved at have fået endnu bedre styr på kvaliteten. Nu kan vi ikke alene sige, at vi har styr på kvaliteten, - nu kan vi også dokumentere det gennem et certifikat på, at vi opfylder kravene i ISO 9001, slutter adm. direktør Payam B. Salimi.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

payam

Payam B. Salimi,
Adm. direktør, Flow.Vision A/S
www.flowvision-energy.com