Kvalitets- og miljøcertificering af Per Aarsleff A/S

Kvalitets- og miljøcertificering af Per Aarsleff A/S

Per Aarsleff A/S blev i juni 2016 kvalitets- og miljøcertificerede og opfyldte samtidig EU-kravene til energisyn af store virksomheder. Det er det flotte resultat af et omfattende projekt, der har involveret hele organisationen for at skabe det bedst mulige KM-system, hvor der er styr på og ejerskab til kvalitets- og miljøindsatsen og samtidig frihedsgrader i arbejdets udførelse.

Per Aarsleff A/S er datterselskab af Per Aarsleff Holding A/S, der er børsnoteret og Danmarks største entreprenørselskab med hovedkontor i Åbyhøj. Sammen med 10 datterselskaber omsætter koncernen for over 10 mia. kr. om året og har ca. 4900 medarbejdere. Per Aarsleff A/S består af 3 forretningsområder; Rørteknik, Fundering samt Anlæg & Byggeri - sidstnævnte er langt det største forretningsområde med mange og store anlægs- og byggeprojekter i Danmark og udlandet f.eks. Femern-bælt.

Per Aarsleff A/S havde i forvejen kvalitets- og miljøsystemer inden for hvert forretningsområde, og Rørtekniks produktion på fabrikken i Hasselager var kvalitets- og miljøcertificeret. Medio 2014 besluttede ledelsen, at gå efter en kvalitets- og miljøcertificering af Per Aarsleff A/S.

Viceadministrerende Direktør Lars M. Carlsen forklarer om baggrunden: - Vi oplevede i enkelte tilfælde især i udlandet, at en kvalitets- og miljøcertificering kunne være afgørende for at opnå prækvalifikation ved kunderne. Ved at gennemføre en samlet certificering, kunne vi opfylde disse kundeforventninger og samtidig opnå en fælles profilering af vores ”One company”-projekter. ”One company”-projekter er fælles projekter på tværs af koncernens selskaber d.v.s. de 3 forretningsområder i Per Aarsleff A/S og 10 søsterselskaber.

Han tilføjer: - Vi ønskede endvidere en høj, ensartet performance inden for kvalitets- og miljøledelse, en klarere retning for indsatsen samt bedre kompetencer, processer og værktøjer inden for området.

Milestone Pro blev konsulent på projektet i efteråret 2014 og har hjulpet med at planlægge, organisere og udføre projektet, så KM-systemet i Anlæg & Byggeri inkl. koncernens fællesfunktioner kunne certificeres og samtidig opfylde interne mål, krav og ønsker til systemet.

Kvalitetschef Tony Bo Jensen fortæller: – Vi begyndte med et planlægningsforløb, der bl.a. omfattede en statusanalyse med en række afdelingsledere og fastlæggelse af mål og planer i vores styregruppe. Dernæst havde vi kickoff på projektet i januar 2014, hvor vi gik i gang med 5 projektgrupper og en følgegruppe med alle afdelingsledere. Han fortsætter: - Den brede involvering af organisationen sikrede, at det nye KM-system byggede videre på vores eksisterende praksis som blev ”trykprøvet” og suppleret med gode forbedringer af kvalitets- og miljøprocesserne.

- Det har været en spændende og krævende proces, hvor vi på den ene side ville bevare de frihedsgrader i arbejdets udførelse, som Per Aarsleff A/S er kendt for, og på den anden side sikre en kvalificeret minimumsindsats vedr. kvalitet og miljø i de meget forskellige typer og størrelser af projekter, som vi arbejder med.

Fra projektets start var det målet, at Per Aarsleff A/S ville gå efter at opfylde de nye udgaver af ISO 9001 og ISO 14001, der først udkom efteråret 2015. Samtidig kom der i efteråret 2014 nye krav om at foretage og rapportere energisyn i store virksomheder i bekendtgørelse 1212.

Tony Bo Jensen uddyber: - Vi valgte at inkludere energikortlægningen i vores miljøkortlægning, da der i bekendtgørelsen er mulighed for, at gennemføre energikortlægning jf. pkt. 4.4.3 i ISO 50001 for energiledelse og få dette medcertificeret i ISO 14001.

- Vi er meget glade for vores nye kvalitets- og miljøledelsessystem, og at vi har fået opfyldt de projektmål, vi fastlagde fra starten. Det skyldes ikke mindst den professionelle indsats fra vores konsulents side, som har vist stor forståelse for netop vores behov og ønsker om et brugervenligt, procesorienteret og værdiskabende ledelsessystem, slutter Tony Bo Jensen.

Læs evt. mere om Per Aarsleff A/S på http://www.arsleff.dk

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

Lars M. Larsen,
Viceadministrerende direktør,
Per Aarsleff A/S
www.aarsleff.dk

Tony Bo Jensen,
Kvalitets- og miljøchef,
Per Aarsleff A/S
www.aarsleff.dk