Bedre drikkevandssikkerhed (DDS) og arbejdsmiljø ved Struer Forsyning

Bedre drikkevandssikkerhed (DDS) og arbejdsmiljø ved Struer Forsyning

Der er bestemt ikke noget galt hverken med arbejdsmiljø eller med drikkevand ved Struer Forsyning, men nu er der endnu større sikkerhed for, at der fortsat kommer rent vand ud af hanerne og at medarbejderne kan gå trygt og sikkert på arbejde.

Det skyldes, at Struer forsyning har udviklet og indført et system til at sikre arbejdsmiljø og vandkvalitet, - sidstnævnte system kaldes Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS), og det blev medio 2013 certificeret efter den internationale standard for fødevaresikkerhed ISO 22000 samtidig med, at arbejdsmiljøet blev certificeret efter den internationale standard OHSAS 18001.

Struer Forsyning er ejet af Struer Kommune og har en lang række forsyningstyper; el, vand, fjernvarme og gadebelysning lige som spildevand kom med i forsyningsselskabet for ca. 4 år siden. Direktør Knud Schousboe, Struer Forsyning fortæller om baggrunden for indsatsen.

For nogle år siden fastlagde vi en ejerstrategi, hvor det bl.a. indgik, at vi ville arbejde med miljøledelse og grønne regnskaber. Samtidig havde vi en organisation, hvor de enkelte forsyningstyper var vant til at arbejde meget selvstændigt og hvor vi lige havde overtaget vor spildevandsafdeling fra kommunen. Vi ønskede derfor at udvikle organisationen, så der kom mere samarbejde, videndeling og fælles processer på tværs af organisationen.

Vi fik kontakt til konsulent Anders Chr. Haahr som foreslog, at vi indledningsvis gennemførte en analyse af vor nuværende indsats inden for miljøledelse samt vore ønsker og mål hertil. Analysen viste, at der udover miljøledelse var endnu større organisatorisk interesse for at indføre arbejdsmiljøledelse efter OHSAS 18001 og dokumenteret drikkevandssikkerhed efter ISO 22000.

Da vi i forvejen havde god fokus på energibesparelser, besluttede vi i samråd med vor konsulent at udvikle og indføre et integreret ledelsessystem, som vi kalder MEAD. Systemet omfatter Miljø, Energi, Arbejdsmiljø og DDS og opfylder 4 standarder;  ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 14001 og ISO 50001.

Som led i projektforberedelsen fastlagde Struer Forsyning en handlingsplan, og fik nedsat en projektorganisation med en styregruppe, 5 projektgrupper samt en projektleder. Det kan synes voldsomt med så stor en projektorganisation i en virksomhed med ca. 30 ansatte, men at ca. halvdelen af medarbejderne har deltaget i projektet, har givet et stort ejerskab lige som en række ildsjæle bl.a. arbejdsmiljørepræsentanterne har påtaget sig et stort ansvar.

Projektleder Martin Tang Vesterløkke supplerer: - Det har været et krævende projekt for alle i organisationen, og det har da også undertiden knebet med tiden og motivationen. Men efter en hård start fik vi hul på bylden, f.eks. da vor konsulent udførte en miljø- og arbejdsmiljøgennemgang og med konkrete eksempler (med billeder) kunne påvise, at vi havde mange forbedringsmuligheder. Det gjorde projektet mere konkret. Samtidig kombinerede vi det løbende projektarbejde med at invitere alle projektdeltagerne på internat i 2 dage, hvor vi virkelig fik arbejdet godt med opgaverne og synliggjort, at der var behov for en fælles indsats.

Det har taget ca. 1½ år fra projektet gik i gang, til det blev afsluttet med certificeringer efter ISO 22000 og OHSAS 18001. Har resultaterne så været indsatsen værd?

I modsætning til mange andre havde vi ikke et ydre pres for at gå i gang, fortæller Knud Schousboe og fortsætter, – så vi gik primært i gang for at udvikle vor kvalitet og services til vore forbrugere ved at forbedre vores interne samarbejde og processer. Det viste sig dog også, at vi havde været forudseende, for i foråret 2013 kom der krav om, at alle vandforsyninger over en vis størrelse skulle indføre et ledelsessystem inden udgangen af 2014.    

Han fortsætter - Vi synes vi har fået et godt udbytte både af processen, hvor vi har haft mange gode diskussioner og sparring med vor konsulent, og hvor vor indsats er blevet forbedret, mere ensartet, dokumenteret og dermed synlig for alle i organisationen, hvilket har forbedret vor kvalitet og samarbejde.

- Målt på resultaterne står vi i dag betydeligt styrket i forhold til vort udgangspunkt, idet vor indsats nu er blevet bedre prioriteret og mere målrettet bl.a. i forhold til vore fastsatte forbedringsmål. Vi kan derfor varmt anbefale andre forsyningsvirksomheder at indføre ledelsessystemer, slutter Knud Schousboe.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

knud-schousboe

Knud Schousboe
Direktør Struer Forsyning
www.struerforsyning.dk