Strategisk ledelsessystem og forretningsudvikling

Strategisk ledelsessystem og forretningsudvikling

Et strategisk ledelsessystem understøtter i højere grad end et traditionelt ledelsessystem inden for kvalitet, miljø, arbjedsmiljø m.v., idet udgangspunktet eller "overlæggeren" for systemet og dets processer primært er virksomhedens strategiske behov og mål og sekundært kravene i forskellige ledelsesstandarder som f.eks. ISO 9001 eller ISO 14001.

Virksomheder, der overvejer at indføre eller allerede har et ledelsessystem inden for f.eks. kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø, bør indføre det som et strategisk ledelsessystem, da det derved bedre understøtter virksomhedens udvikling.

Dermed sikres det, at virksomheden udvikler og dokumenterer sine processer, så de understøtter, at virksomheden ”gør de rigtige ting – rigtigt” i.f.t. egen strategi og t ledelsessystem og sine processer, så de understøtter, at virksomheden "gør de rigtige ting rigtig" i forhold til egen strategi og ikke alene har fokus på at "gøre tingene rigtigt” i.f.t. kravene i de forskellige standarder.

Der bør især sættes fokus på de kerneprocesser, der skal skabe værdi for kunderne. Disse udvikles typisk, så procesindsatsen bliver mere proaktiv, og der opsættes indsats- og resultatmål (ofte kaldet "KPI"for Key Performance Indicators) for kerneproces­serne, som led i en forbedret målstyring.

Adm. direktør Martin Møller, PSC A/S fortæller - Vi havde for et par år siden behov for at forbedre vor kvalitet og skabe bedre samspil mellem virksomhedens afdelinger. Samtidig pressede nogle af kunderne på, for at vi skulle opnå en ISO 9001-certificering, så vi ville gerne indføre et kvalitetssystem.

PSC A/S producerer displayruder til det professionelle marked og har ca. 15 medarbejdere.

- Vi fik anbefalet konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro, fortsætter Martin Møller. I stedet for et traditionelt kvalitetssystem foreslog han os at indføre et strategisk ledelsessystem, som udover at opfylde kravene i ISO 9001 understøttede vores strategi og mål.

- Det synes vi lød som en spændende idé, så vi har som led heri udviklet en strategisk procesmodel, kortlagt og forbedret vore kerneprocesser (f.eks. opsøgende salg), herunder udviklet en ny proces for produkt- og forretnings­udvikling, samt dokumenteret vore processer. Desuden har vi forbedret vor målstyring med nye KPI’er for vore kerneprocesser.

- Vi har fået en meget kvalificeret sparring fra Milestone Pros side og er glade for den inspirerende og kompetente rådgivning, der i høj grad har været med til at modne og udvikle PSC, slutter Martin Møller.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

martin

Martin Møller
Adm. direktør, PSC A/S
www.psc.dk