Værdikædesamarbejde om cirkulær økonomi

Værdikædesamarbejde om cirkulær økonomi

Oplever I, at det er svært at få jeres leverandører, kunder eller andre partnere i værdikæden med på jeres grønne omstilling? Vi tilbyder rådgivning med fokus på at kortlægge og analysere samarbejds- og synergimuligheder samt udvikle innovative ideer til nye grønne og bæredygtige forretningskoncepter i samarbejde med jeres nuværende eller nye værdikæder.

Mange virksomheder har arbejdet med cirkulær økonomi og fået screenet/kortlagt deres CO2-aftryk dokumenteret i et klimaregnskab. I produktionsvirksomheder udgør CO2-aftrykket fra materialer ofte over 90 % af virksomhedens samlede CO2-aftryk, hvorfor virksomheden har haft kontakt til sine leverandører for at få CO2-data fra disse. Det er desværre ofte forgæves, da mange leverandører ikke ligger inde med disse data.

Men det ændrer ikke på, at væsentlige reduktioner i CO2-aftrykket og i mulighederne for udvikling af nye innovative samt grønne og cirkulære forretningskoncepter ligger i et forbedret samarbejde med eksisterende og nye leverandører og kunder. Etablering af nye, og forbedrede samarbejder i værdikæden kan således indebære store forretningsmæssige muligheder for den enkelte virksomhed og for hele værdikæden.

Virksomheden kan således få adgang til bedre CO2-data vedr. scope 3 og dermed bedre indsigt i hvilke bæredygtige tiltag fx nye, bæredygtige produkter/services i værdikæden, der har størst betydning for at udvikle virksomhedens og værdikædens bæredygtighed økonomisk, klimamæssigt og socialt. Vi har således flere eksempler på, at virksomheder kan øge deres omsætning 30-50 % og samtidig opnå en halvering af CO2-aftryk på 2-3 års sigt.

Det skyldes at de mest innovative og bæredygtige forretningsmuligheder typisk kræver et mere integreret samarbejde i værdikæden end mange har i dag. Indsatsen kan derfor også indebære helt nye partnerskaber på tværs af eksisterende værdikæder fx ved genbrug af restmaterialer, overskudsenergi m.v. Dette betegnes ofte symbiosesamarbejder.

Flere udviklingsprogrammer tilbyder støtte til rådgivning om øget værdikædesamarbejde.

 

Hvordan kan vi bidrage?

Vi tilbyder rådgivning med fokus på at kortlægge og analyse analysere samarbejds- og synergimuligheder samt udvikle innovative ideer til nye grønne og bæredygtige forretningskoncepter i samarbejde med jeres nuværende eller helt nye værdikæder, hvor vi kan hjælpe med at identificere og indgå aftaler med relevante parter.

Når evt. nye samarbejder er etableret, kan vi hjælpe jer med at kortlægge, analysere og forbedre værdikædens samlede bæredygtighed. Det kan fx ved at udvikle nye, innovative og grønne forretningsideer, hvor I prioriterer den bedste idé. Vi udvikler sammen en ny, grøn forretningsmodel for ideen og implementeringsplaner for den enkelte deltagervirksomhed.

 

Link

Læs mere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk