Værdikædesamarbejde om cirkulær økonomi

Værdikædesamarbejde om cirkulær økonomi

Oplever I også, at det er svært at få jeres leverandører, kunder eller andre partnere i værdikæden med på den grønne omstilling? Så deltag i et udviklingsprogram, hvor vi arbejder på at kortlægge, analysere muligheder og udvikle nye, bæredygtige forretnings-muligheder i samarbejde med jeres værdikæde.

Mange virksomheder har arbejdet med cirkulær økonomi og fået screenet/kortlagt deres CO2-aftryk. Kortlægning og planer for virksomhedens videre indsats er forholdsvis enkle, når det drejer sig om CO2-aftryk fra virksomhedens egne processer og fra virksomhedens energiforbrug (betegnet scope 1 og 2 udledninger).

Udfordringerne opstår, når virksomheden ønsker at kortlægge CO2-aftrykket fra indkøbte materialer og services, og som i mange produktions- og handelsvirksomheder udgør over 90 % af virksomhedens totale CO2-aftryk. Udfordringerne skyldes, at mange kunder, leverandører og andre parter i værdikæden ikke kender CO2-aftrykket fra deres energi- og materialeforbrug, og derfor ikke kan bidrage med de nødvendige informationer.

Disse CO2-aftryk betegnes indirekte udledninger (scope 3) og kommer fra virksomhedens værdikæde (betegnes ”upstreams”). Disse CO2-aftryk omfatter også indirekte udledninger fra transport, anvendelse og senere bortskaffelse af virksomhedens produkter og services (betegnes ”downstreams” i værdikæden).

Den internationale Greenhouse Gas Protokol (GHGP) kræver at en virksomhed forholder sig til og arbejde med alle 3 scopes, og altså ikke alene scope 1-2, som mange er begyndt med.

 

Store potentialer ved forbedret samarbejde

Etablering af nye, og forbedrede samarbejder i værdikæden kan indebære store forretningsmæssige muligheder for den enkelte virksomhed og for hele værdikæden.

Virksomheden kan således få adgang til bedre CO2-data vedr. scope 3 og dermed bedre indsigt i hvilke bæredygtige tiltag fx nye, bæredygtige produkter/services i værdikæden, der har størst betydning for at udvikle virksomhedens og værdikædens bæredygtighed økonomisk, klimamæssigt og socialt. Vi har således flere eksempler på, at virksomheder kan øge deres omsætning 30-50 % og samtidig opnå en halvering af CO2-aftryk på 2-3 års sigt.

Det skyldes at de mest innovative og bæredygtige forretningsmuligheder typisk kræver et mere integreret samarbejde i værdikæden end mange har i dag. Indsatsen kan derfor også indebære helt nye partnerskaber på tværs af eksisterende værdikæder fx ved genbrug af restmaterialer, overskudsenergi m.v. Dette betegnes ofte symbiosesamarbejder.

Flere udviklingsprogrammer fx Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) og ECSMV tilbyder muligheder for kollektive forløb med gratis konsulentstøtte, hvor en virksomhed kan samarbejde med 2-4 andre virksomheder fx i en fælles værdikæde, eller i netværk med fælles mål. Heri må også indgå en stor virksomhed, som ikke er en SMV-virksomhed jf. EU de minimis regler.

 

Hvordan kan vi bidrage?

Vi kan hjælpe jer med at søge tilskud til at gennemføre et projekt, hvor der er mulighed for op til 90.000 kr. pr virksomhed i GCO eller 200.000 kr. i ECSMV. Det kan fx ske på baggrund af en analyse af muligheder og fastlæggelse af visioner og mål for forbedret bæredygtighed i jeres værdikæde. På den baggrund kan vi identificere relevante deltagere i værdikæden.

Når samarbejdet er etableret, kan vi hjælpe jer med at kortlægge, analysere og forbedre værdikædens bæredygtighed. Fx ved at udvikle nye, innovative og grønne forretningsideer, hvor I prioriterer den bedste idé. Vi udvikler sammen en ny, grøn forretningsmodel for ideen og implementeringsplaner for den enkelte deltagervirksomhed.

 

Link

Læs mere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk