Cradle to Cradle – bæredygtig ansvarlighed

Cradle to Cradle - bæredygtig ansvarlighed

Ønsker I at opnå nogle konkurrencemæssige fordele i en international økonomi, hvor det får stadig større betydning at være miljømæssig bæredygtig? Så indfør Cradle to Cradle (C2C) og bliv synlige gennem en C2C-certificering.

Cradle to Cradle (på dansk ”vugge til vugge”) tager udgangspunkt i ideen om cirkulær økonomi, hvor vi går bort fra ”brug og smid væk”-tankegangen og i stedet opfører os mere miljømæssigt ansvarligt ved at behandle vores affald som en ressource, der skal genbruges.

C2C-konceptet er udviklet af Michael Braungart, EPEA Hamburg og William McDonough. Det indeholder en række krav til materialeindholdet i jeres produkter samt krav til jeres materialegenbrug, vedvarende energi, vand og CSR-indsats. Materialeindholdet skal dokumenteres ned til 100 ppm, hvilket de færreste kan gøre i forvejen.

For at opnå en C2C-certificering skal virksomheden derfor skaffe sig større viden om produktets kemiske sammensætning og normalt skulle substituere enkelte komponenter eller materialer, som er miljømæssigt problematiske eller hvor data ikke kan fremskaffes fra leverandørerne. Desuden kræver de øvrige C2C-krav en forbedret miljøindsats og –adfærd, lige som  virksomheden på sigt skal designe nye produkter, så de ikke bliver til affald men kan returtages og genbruges i egen virksomhed eller af andre - alternativt nedbrydes biologisk.

Der er stor international interesse for C2C bl.a. ved arkitekter og i internationale virksomheder, der har set ideen i en forbedret bæredygtig indsats. Der er ikke tale om idealisme men om en sund forretningsmæssig og strategisk udvikling, hvor ansvarlige virksomheder opnår nogle konkurrencemæssige fordele.

Der er også stigende interesse i danske virksomheder, og mange er på vej f.eks. inden for byggevaresektoren. Blandt danske virksomheder kan f.eks. nævnes Mærsk Line, KE Fibertec A/S, Troldtekt A/S og Gabriel A/S. C2C certificerede virksomheder oplever alle stor interesse for og nye forretningsmuligheder bl.a. i USA, hvor der er stigende krav ved offentlige indkøb.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Heri indgår overvejelser om, hvordan jeres forretningsmodel og salg kan forbedres gennem C2C.

Dernæst foretages kortlægning af de omfattede produkter og produktioner, herunder hvilke miljømærker og –certificeringer I evt. har i forvejen. Resultaterne sammenholdes med C2C-kravene og miljøforbedringer fastlægges f.eks. i Vejen til de 100 % gode mål og iværksættes. Produkterne kan herefter C2C-certificeres af MBDC, som er et uafhængigt C2C-certificeringsorgan.

Link

Læs mere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk