Væsentlighedsanalyse – ESG

Væsentlighedsanalyse - ESG

Hvilke bæredygtighedsområder er væsentlige for jeres virksomhed og forretning? Det er der ikke mange virksomheder, der har fuld klarhed over i dag.

Vi kan derfor anbefale at I får gennemført en væsentlighedsanalyse, der indebærer identifikation og fastlæggelse af hvilke bæredygtighedsområder, der har størst betydning for jer og jeres forretning. Desuden er analysen et krav, hvis I vil arbejde med ESG i henhold til CSRD-direktivet eller med rapportering af jeres bæredygtighedsprogram jf. den nye frivillige ESG-standard for SMV'er fra jan. 2024.

Selv om I måske køber mange af jeres komponenter eller materialer i Danmark eller EU, vil produktion eller udvinding/dyrkning af disse ofte finde sted andre steder i verden, herunder fx i Asien, hvor der i mange lande er udfordringer i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø/klima og korruption.

En væsentlighedsanalyse (engelsk materiality assessment) er for mange et nyt begreb og værktøj, som både skal omfatte påvirkningsvæsentlighed og økonomisk væsentlighed for jer. Derudover skal I inddrage relevante interessenter i fastlæggelse af virksomhedens væsentligste bæredygtighedspunkter.

Analysen begynder med, at I dokumenterer og gennemgår jeres værdikæde og forretningsmodel, herunder jeres værdiskabelse i.f.t. kunder/marked og de partnere/leverandører, som I er afhængige af. Værdikæden strækker sig således fra leverandørernes materiale-/komponentproduktion til jeres salgsmarkeder. Herefter gennemgår I kæden for at identificere reelle eller potentielle bæredygtighedsrisici og -muligheder og vurdere hvilke af disse, der er væsentlige for jer og for jeres interessenter.

Hvad I prioriterer som væsentlige bæredygtighedsområder, bør baseres på en række kriterier fx påvirkningens størrelse, omfang, muligheden for genopretning af påvirkningen mm. De væsentlige bæredygtighedsområder skal I herefter score (rangordne) og sætte op i en matrix, som viser, hvilke bæredygtighedsområder, I selv og jeres vigtigste interessenter findes væsentlige. Disse områder rummer både forretningsmæssige risici og muligheder for jeres forretning.

Herefter kan I fastlægge mål og indsatser samt planlægge og iværksætte relevante forbedringer fx forbedringer i jeres klimaindsats, hvor leverandørerne kan hjælpe med at reducere CO2-aftrykket fra jeres produkter, men også sociale forbedringer, der skal sikre, at produktionen af jeres komponenter og materialer foregår under ordnede forhold.

En væsentlighedsanalyse resulterer typisk i, at I identificerer og prioriterer 15-20 bæredygtighedsområder, hvor I de kommende år vil gennemføre en forbedringsindsats for at opretholde jeres ”license to operate” og opfylde kunde- og interessentkrav/forventninger.

Væsentlighedsanalysens resultater kan, udover afklaring af relevante ESG-måleparametre til rapportering jf. ESRS-standarderne, også danne grundlag for udvikling af nye mere bæredygtige forretningskoncepter, nye udviklingsplaner for bæredygtighed, afklaring af relevante SDG’er i jeres arbejde med FN’s 17 verdensmål mm.

 

 

Hvordan komme i gang?

En væsentlighedsanalyse iværksættes ved at fastlægge formål og scope samt identificere og dokumentere jeres værdikæde og nuværende forretningsmodel.

Derefter gennemføres selve væsentlighedsanalysen, og de prioriterede bæredygtighedsområder fastlægges og anvendes i.f.t. det fastlagte formål.

Det er vigtigt at involvere relevante ledere og medarbejdere i væsentlighedsanalysen, så I har kvalificeret viden til at identificere og udpege både reelle og potentielle bæredygtighedsområder.

 

Link

Læs mere om

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder at inspirere og støtte jer i arbejdet med væsentlighedsanalysen og ESG-rapportering. Kontakt os på tlf. 4027 8657 eller . Læs mere på www.milestone-pro.dk