CSR – Social ansvarlighed

Hvorfor arbejde med CSR?

Ønsker I at være en bæredygtig virksomhed, der arbejder socialt ansvarligt, og samtidig at kunne dokumentere og rapportere dette til jeres interessenter? Så arbejd systematisk med CSR – social ansvarlighed!

I en verden med stigende global konkurrence og forsyningskæder får CSR (Cooperate Social Responsibility) stadig større betydning for, om I opfattes som socialt ansvarlige. Jeres kunder og det øvrige samfund forventer og stiller i nogle tilfælde krav om, at I og jeres globale leverandører (og deres underleverandører) lever op til skrevne og uskrevne etiske krav, undertiden formuleret som konkrete politikker og krav vedr. CSR.

Nogle virksomheder har således tilsluttet sig FN’s Global Compact, der indeholder 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.v. Kravene heri indgår ofte i Code-of-Conducts, som mange udarbejder og stiller krav til deres underleverandører om at overholde, især når der er tale om råvarer fra eller produktion i Asien, Afrika mm.

I 2009 udkom så den første internationale standard (guideline) ”ISO 26000 Social ansvarlighed”, som vi i Danmark har valgt at supplere med DS 49001. Denne standard følger ISO 26000 i struktur og indhold, men derudover kan der udstedes certifikat som bevis på kravopfyldelse.

BILLEDE13OK

For jeres globale leverandører findes en anden international standard - SA 8000, som på 8 områder stiller krav til leverandører baseret på FN’s konventioner (f.eks. vedr. ILO, børne- og menneskerettigheder). Ved at opfylde disse krav får leverandørerne en ”adgangsbillet” til specielt de vestlige markeder og mærkevarebrands.

Nyest er FN's 17 bæredygtighedsmål, der er gode at hente inspiration fra og som forventes på sigt at indgå i de fleste virksomheders branding af deres CSR-indsats.

I Danmark kom der i 2008 også krav om, at de ca. 1100 største virksomheder skal redegøre for deres sociale ansvar i deres årsrapportering (se årsregnskabsloven, lovbek. nr. 1580 §99). Kravene til CSR-rapporteringen i årsregnskabsloven bliver løbende skærpet, og det betyder, at også virksomhedernes indsats på området udvides. .

 

Hvordan komme i gang?

Vi kan f.eks. tilbyde en 1-dags workshop, hvor vi præsenterer CSR, de forretningsmæssige muligheder og de forskellige krav til området, så I får et klart billede af, hvad CSR går ud på og hvilke krav, der kan stilles inden for CSR.

Vi kan også hjælpe jer med at gøre status på jeres nuværende påvirkning af jeres omverden/interessenter og nuværende CSR-indsats, en analyse af jeres strategiske udfordringer inden for området, herunder en evt. analyse af risici og muligheder samt prioritering af og en handlingsplan for jeres fremadrettede CSR-indsats.

Som led i handlingsplanen udvikles typisk visioner, strategier, politikker og mål inden for CSR og en CSR-plan for jeres videre CSR-indsats. Endvidere udvikles, dokumenteres og implementeres nye eller forbedrede processer og værktøjer (fx en Code-of-Conduct) for såvel den interne CSR-indsats samt CSR-indsatsen overfor leverandører og kunder.

Endelig kan vi hjælpe jer med udarbejdelse af en CSR-årsrapport, som opfylder jeres ambitioner og evt. krav, I skal leve op til f.eks. i årsregnskabsloven.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk