Grøn forretningsmodel

Grøn forretningsmodel 

Udvikling af ideer til nye innovative og grønne forretningsmodeller, baseret på ideerne i cirkulær økonomi, prioritering af den bedste idé samt fastlæggelse af en ny forretningsmodel for ideen kan skabe nye forretningsmuligheder og forbedre jeres konkurrenceevne.

Der er mange eksempler på, at udvikling af en ny grøn forretningsmodel medfører nye forretningsmuligheder, markante konkurrencefordele og et stærkere brand. Indsatsen kan f.eks. bygge på et forbedret værdikædesamarbejde med leverandører eller kunder om at undgå affald og øge ressourceeffektivitet i værdikæden, nye servicemuligheder for at forlænge produktlevetiden eller på udvikling af mere bæredygtige produkter, der består af sunde materialer, der kan adskilles, renoveres og genanvendes.

Den kan også bygge på andre ejerskabsformer f.eks. leasing, hvor produktets funktion udlejes, platforms-/deleøkonomi, hvor andre brugere stiller produktet til rådighed m.v.

I de kommende år forventes udviklingen at accelerere, når kunderne forventer og samfundet stiller krav om øget bæredygtighed bl.a. fordi samfundet skal implementere FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling. Industrien skal omstilles fra en lineær til en cirkulær økonomi og blive markant bedre til at begrænse ressourceforbruget og udnytte ressourcerne bedre f.eks. ved at mindske eller undgå affald til fordel for bedre genanvendelse af materialer.

Der er flere gode muligheder for at få tilskud til konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsmodel.

I det landsdækkende udviklingsprogram Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) er det i perioden 2019 - 2022 muligt for en SMV-virksomhed at få et tilskud på op til 90.000 kr. til rådgivning om udvikling af en ny, grøn forretningsmodel. Vi er prækvalificeret til dette program, som du kan læse mere om her.

I Midtjylland har kommunerne iværksat programmet Energieffektivitet og CO2-besparelser i Virksomheder i Region Midtjylland (EC SMV), hvor det i perioden 2020 - 2021 er muligt for en SMV-virksomhed at få op til 57.375 kr. i tilskud til udvikling af en ny, grøn forretningsmodel. Vi er også prækvalificeret til dette program, som du kan læse mere om her.

 

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge jeres projektmål samt en kort projektplan. Dernæst foretages typisk en kortlægning af jeres nuværende indsats og status vedr. bæredygtighed og de første ideer til nye forretningsmodeller udvikles.

Ud fra virksomhedens strategi og projektmål udvikles ideer til nye innovative og grønne forretningsmodeller, baseret på ideerne i cirkulær økonomi. I prioriterer den bedste forretningsidé og vi fastlægger sammen en ny, grøn forretningsmodel for ideen typisk baseret på Business Model Canvas.

 

Kundecase – Superwood A/S

Superwood A/S har deltaget i et forløb ”Rethink Business”, udbudt af Lifestyle & design Cluster på vegne af Region Midtjylland.
Adm. Dir. Ole Dalsgård Nielsen fortæller:

- Vi ønskede at blive mere miljøvenlige og bedre til at dokumentere vores bæredygtighed, men vi havde kun en diffus forståelse af, hvad vi kunne og burde gøre. (…) - Vi er rigtigt glade for det gode samarbejde, vi har haft med vores konsulent fra Milestone Pro, - han har været god til at opfylde vores ambitioner gennem konkret inspiration og en målrettet indsats.

 

Link

Læs mere om

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder at inspirere og støtte jer i arbejdet med grønne forretningsmodeller. Kontakt os på tlf. 4027 8657 eller . Læs mere på www.milestone-pro.dk