Grøn og cirkulær forretningsmodel

Grøn og cirkulær forretningsmodel 

Udvikling af innovative ideer til nye grønne og cirkulære forretningsmodeller, baseret på ideerne i cirkulær økonomi samt fastlæggelse af en ny forretningsmodel for den/de prioriterede ideer kan skabe nye forretningsmuligheder og ny bæredygtig omsætning og indtjening. Samtidig forbedres jeres konkurrenceevne bl.a. i forhold til nye ESG-krav fra kunder og EU.

Der er mange eksempler på, at udvikling af en ny grøn og cirkulær forretningsmodel medfører nye forretningsmuligheder, markante konkurrencefordele og et stærkere brand. Indsatsen kan f.eks. bygge på et forbedret værdikædesamarbejde med leverandører eller kunder om at undgå affald og øge ressourceeffektivitet i værdikæden, nye servicemuligheder for at forlænge produktlevetiden eller på udvikling af mere bæredygtige produkter, der består af sunde materialer, der kan adskilles, renoveres og genanvendes.

Den kan også bygge på andre ejerskabsformer f.eks. leasing, hvor produktets funktion udlejes, platforms-/deleøkonomi, hvor andre brugere stiller produktet til rådighed m.v.

I de kommende år forventes udviklingen at accelerere, når kunderne forventer og samfundet stiller krav om øget bæredygtighed bl.a. fordi samfundet skal implementere FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling. Industrien skal omstilles fra en lineær til en cirkulær økonomi og blive markant bedre til at begrænse ressourceforbruget og udnytte ressourcerne bedre f.eks. ved at mindske eller undgå affald til fordel for bedre genanvendelse af materialer.

Der er gode tilskudsmuligheder til at udvikle en grøn forretningsmodel.

 

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge jeres projektmål samt en kort projektplan. Dernæst foretages typisk en kortlægning af jeres nuværende indsats og status vedr. bæredygtighed fx i form af et klimaregnskab og de første ideer til nye forretningsmodeller udvikles.

Ud fra virksomhedens strategi og projektmål udvikles ideer til nye innovative og grønne forretningsmodeller, baseret på ideerne i cirkulær økonomi. I prioriterer den bedste forretningsidé og vi fastlægger sammen en ny, grøn forretningsmodel for ideen typisk baseret på Business Model Canvas (BMC).

 

Kundecase – Egholm A/S

Superwood A/S har deltaget i et forløb ”Rethink Business”, udbudt af Lifestyle & design Cluster på vegne af Region Midtjylland.
COO hos Egholm Martin Wingaa fortæller:

- Projektet har givet os masser af ny viden og indsigter samt fået os til at prioritere vores grønne omstilling som et strategisk fokusområde. Egholm ønsker at være proaktiv i forhold til markedet, som vi forventer vil have kraftigt stigende fokus på bæredygtighed, ikke mindst fra offentlige kunder, herunder ved udbud. Vi kan samtidig være med til at præge udviklingen og markere/profilere os på området, hvor der er mange gode historier at markedsføre.

 

Link

Læs mere om

 

Kontakt

Kontakt os på tlf. 4027 8657 eller . Læs mere på www.milestone-pro.dk