Klimaregnskab

Klimaregnskab 

Mange virksomheder efterspørger faktabaseret viden om, hvor grønne og klimavenlige de er i dag i stedet for at famle i blinde i.f.t. deres nuværende stade og indsats. De ønsker derfor at få udarbejdet virksomhedens første CO2/klimaregnskab, der kan dokumentere virksomhedens samlede CO2-aftryk.

Udarbejdelse af en virksomheds CO2/klimaregnskab er ofte grundstenen i et succesfuldt projekt, fordi det giver faktabaseret viden om, hvor stort virksomhedens nuværende CO2-aftryk er samt ikke mindst hvilke materialer og energiforbrug, der medfører de største CO2-aftryk og derfor bør sættes fokus på.

Klimaregnskabet bygger på indsamling af data om virksomhedens indkøb af materialer, energi, transport samt affaldsbortskaffelse og omfatter typisk et år (ofte kaldet baseline) normalt sidste regnskabsår eller kalenderår.

Mens indsamling af data om energi, transport og affald er forholdsvist nemt for de fleste virksomheder volder indsamling af data om materialeforbruget ofte flere udfordringer. Vi anvender forskellige metoder og har gode hjælpeværktøjer til at støtte virksomheden i denne dataindsamling for at undgå, at tidsforbruget hertil bliver for omfattende.

Normalt forsøges indhentet data fra virksomhedens leverandører, som ofte kan være behjælpelige med data om indkøbte mængder, mens de fleste leverandører endnu ikke har valide CO2-data på de indkøbte materialer og komponenter. I disse tilfælde anvendes data fra andre kilder. Det gælder bl.a. Erhvervsstyrelsens Klimakompas, som vi ofte anvender til CO2-beregninger idet vi dog ofte må supplere Klimakompasset med yderligere CO2-data fx fra EPD’er (Environmental Product Declarations) m.v.

Klimaregnskabet udgår et vigtigt fundamentet i at fastlægge virksomhedens bæredygtige visioner og strategier samt mål og indsatser. Sidstnævnte dokumenteres i udviklingsplaner/Road maps for virksomhedens bæredygtige udvikling frem mod fx 2030. Derudover er Klimaregnskabet et godt fundament for at udvikle ideer til bæredygtige forretningsspor, der kan løfte virksomhedens omsætning og indtjening.

Klimaregnskabet bør også indeholde gode klimanøgletal, der fx tager afsæt i virksomhedens solgte mængder, herunder fx antal produkter eller ydelser, antal tons produkter eller tilsvarende, der giver mulighed for kvalificeret at målsætte og måle virksomhedens bæredygtige udvikling i CO2-aftryk pr enhed uanset om virksomheden vækster.

Gennem nøgletal og klimaregnskabet er der samtidig mulighed for at beregne CO2-aftrykket pr produkt. Det oplever mange virksomheder stigende kundeinteresse for og en værdiparameter, der får stigende konkurrencemæssig betydning fx inden for byggeriet.

Der er gode tilskudsmuligheder til at få udviklet et klimaregnskab

 

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge jeres projektmål samt en kort projektplan. Dernæst foretages typisk en kortlægning af jeres nuværende indsats og status vedr. bæredygtighed og de første ideer til nye forretningsmodeller udvikles.

Ud fra virksomhedens strategi og projektmål udvikles ideer til nye innovative og grønne forretningsmodeller, baseret på ideerne i cirkulær økonomi. I prioriterer den bedste forretningsidé og vi fastlægger sammen en ny, grøn forretningsmodel for ideen typisk baseret på Business Model Canvas.

 

Link

Læs mere om

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder at inspirere og støtte jer i arbejdet med grønne forretningsmodeller. Kontakt os på tlf. 4027 8657 eller . Læs mere på www.milestone-pro.dk